Now showing items 1-1 of 1

    • Med bonden i sentrum : refleksiv læring i Tine Meieriet Øst 

      Ulvestad, Mette Karin Flem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
      Denne oppgåve omhandlar bruk av erfaring og refleksjon som virkemiddel i arbeidsplasslæring. Desse faktorane har vore ein raud tråd gjennom heile etterutdanningsperioden for rådgivarane i Tine. Eg har sett søkelys på kva måte desse faktorane har påverka både læring og implementering av ny kompetanse i vår organisasjon. Via observasjon og intervju har eg søkt å kartlegge korleis rådgivarane har opplevd ...