Now showing items 1-1 of 1

    • Rettferdig fordeling : ressursforvaltning i helsevesenet 

      Andersen, Haldis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
      Oppgaven tar for seg hvordan en kan komme fram til en rettferdig fordeling av ressurser i helsesektoren. Aristoteles ' rettferdighetssyn blir brukt som et utgangspunkt for en mulig tilnærming til hva rettferdighet er. Teksten har et kritisk blikk på utilitarisme som en egnet teori for fordeling av helsetjenester. Argumentasjonen går ut på at Rawls teori om rettferdighet som rimelighet egner seg bedre ...