Now showing items 1-1 of 1

    • Selvfortapelse 

      Andersen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-29)
      Oppgaven tar for seg selvfortapelse som fenomen, dens mulighetsbetingelser og hvilke forhold som må ligge til rette for å unngå å bli oppslukt i fellesskapet. Den teoretiske basis ligger hovedsaklig hos Kierkegaard, Sartre og Heidegger.