Now showing items 1-1 of 1

    • Populismens tvetydighet. Politisk kommunikasjon og demokratisk deltakelse i populismens tid 

      Isaksen, Thea Konstanse Bjørnsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
      Det er ikke entydig hvilken effekt populisme har på demokratiet. Dagens populismedebatt har hatt overvekt av bidrag som fremhever hvordan populisme utgjør en trussel mot liberale demokratiers eksistens. Målet med denne oppgaven er å nyansere debatten ved å vise at populisme ikke utelukkende bør forstås som en destruktiv kraft, men også som et fenomen med viktige konstruktive sider. Med Chantal Mouffes ...