Now showing items 1-1 of 1

    • Vitenskap og moralfilosofi. Et forsvar av Joshua Greenes kritikk av deontologisk etikk. 

      Lorentsen, Torjus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
      Joshua Greene argumenterer for at deontologisk etikk er uegnet som normativ teori fordi den har sitt opphav i nevrologiske- og psykologiske prosesser som er sensitive for faktorer som ikke er moralsk relevante. Jeg argumenterer for at normativ etikk, representert ved debatten mellom deontologi og konsekvensialisme, er en disiplin preget av stillstand, og at Greenes prosjekt har potensial til å bøte ...