Now showing items 1-1 of 1

    • Kants viljesorienterte etikk 

      Nilsen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-11)
      Som tittelen tilsier, dreier denne avhandlingen seg om viljesbegrepet i Kants etikk, samtidig som den representerer en kritikk av den gjengse bestemmelsen av Kants etikk som handlingsorientert. Etter min mening er det mer adekvat å karakterisere Kants etikk som viljesorientert, da den i første rekke dreier seg om bestemmelsesgrunnene for handlingen, ikke selve handlingen. Kants etikk er riktignok ...