• Mangfoldets enhet : en refleksjon over det udifferensierte som de værende tings bindeledd. 

      Paulsen, Geir Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-14)
      Har du noen gang opplevd å tenke på noen, og like etterpå tilfeldigvis møtt den samme personen? Eller har du midt i en samtale oppdaget at den du snakker med står og forteller deg akkurat det du selv tenkte på for et øyeblikk siden, uten at du fortalte det på forhånd? Man kan undres over hvordan slike hendelser henger sammen. Ofte oppleves disse hendelsene som påfallende og uforklarlige, til ...