Now showing items 1-1 of 1

    • Frihet mellom tenkning og handling : Kant og Levinas 

      Stormo, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-06-12)
      Frihet er et tema som går igjen i Kants kritiske filosofi. Jeg har vært engasjert i dette temaet, samtidig som jeg har vært interessert i en helt annen filosofi, nemlig Levinas’. Under lesningen av Levinas’ filosofi, kom jeg over et lite avsnitt hvor Levinas tar et oppgjør med Kants transcendentale frihetsbegrep. De få linjene som Levinas skriver direkte om dette, uttrykker en skepsis mot Kants ...