Now showing items 1-1 of 1

    • Wittgenstein, sinnsfilosofien og behaviourismen 

      Viggaklev, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
      Oppgaven dreier seg først og fremst om det jeg tror er Wittgensteins forsøk i Philosophische Untersuchungen (PU) på en terapeutisk behandling av behaviouristene og sinnsfilosofene for øvrig. Jeg prøver først og fremst å forstå hva denne terapien går ut på, men diskuterer også hvorvidt den kan sies å være vellykket (dvs. berettiget og – hvis berettiget – overbevisende). En del av denne diskusjonen ...