Now showing items 191-210 of 372

  • Kartlegging av hendelsesforløp og beredskap under giftalgeangrepet våren 2019 - Astafjorden, Ofotfjorden, Vestfjorden og Tysfjorden 

   Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn (Research report; Forskningsrapport, 2019)
   Rapporten beskriver hendelsesforløpet og beredskapen i forbindelse med giftalgeangrepet i Astafjorden, Ofotfjorden, Vestfjorden og Tysfjorden våren 2019: hva skjedde, hva ble gjort, hva fungerte og hva fungerte ikke. Rapporten belyser også håndteringen av situasjonen da den oppsto relatert til internkommunikasjon, handlingsrom, disponible ressurser i beredskapen, samt dialog med forvaltning og ...
  • Kombinering av konvensjonell og alternativ behandling ved lettere muskel- og skjelettlidelser 

   Folkvord, Silje; Foss, Nina (Research report; Forskningsrapport, 2013)
   Dette prosjektet er en kvalitativ studie av erfaringer med ulike behandlinger for muskel- og skjelettlidelser (MSL) i Berlevåg kommune i Finnmark.1 Deltakere i studien er brukere av både konvensjonelle og alternative behandlingstilbud for MSL, konvensjonelle behandlere og alternativ terapeut, ledere offentlige etater i kommunen, samt lokale bedriftsledere. Studien undersøker deltakernes erfaringer ...
  • Kunnskapsbehov av betydning for mattrygghet og beskyttelse av miljøet. Oppsummering fra VKMs vitenskapelige uttalelser i perioden 2016 - 2017 

   Alexander, Jan; Andersen, Lene Frost; Asare, Nana Yaa Ohene; Basic, Dean; Elvevoll, Edel Oddny; Grahek-Ogden, Danica; Hemre, Gro Ingunn; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Rafoss, Trond; Skaar, Ida; Skåre, Janneche Utne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Steffensen, Inger-Lise; Vandvik, Vigdis; Wasteson, Yngvild; Wendell, Micael (Research report; Forskningsrapport, 2018)
   Målet med denne rapporten er å synliggjøre kunnskapsbehov som er viktige for å sikre trygg mat og beskyttelse av miljøet i årene som kommer, og forbedre den nasjonale kunnskapsbasen. Rapporten er den siste i en serie av rapporter om kunnskapsbehov publisert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM, tidligere Vitenskapskomiteen for mattrygghet). Den løfter frem kunnskapsbehov som er identifisert ...
  • Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport 

   Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind (Research report; Forskningsrapport, 2013-09-13)
   Gjennom erfaring, kunnskapsutvikling og effektiv forvaltning er viktige fiskebestander nå i godt hold og kvotene er økende. Utfordringen er å utnytte den gunstige ressurssituasjonen til å skape produkter som har høy verdi for konsumentene og god lønnsomhet for næringsaktørene. Nøkkelen ligger i å forbedre og stabilisere kvaliteten på råvarene og sikre en optimal leveringsdyktighet slik at råvarenes ...
  • Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts- og lokalsamfunnspolitikk 

   Vik, Jostein; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie (Chapter; Bokkapittel, 2011)
   Norsk fiskeripolitikk har siden 1930-årene hatt et innslag av distriktspolitikk. Det har fra starten av vært et mål i fiskeripolitikken å skulle bidra til bosetting og sysselsetting i Kyst-Norge. Fra 1945 og fram til omkring 1990 var bosettings- og sysselsettingsmålet likestilt med andre mål i fiskeripolitikken. Etter ressursforvaltningens gjennombrudd i 1990 ble bærekraftig ressursutnyttelse ...
  • Kystsamfunn, endring og fiskerienes kulturarv 

   Johnsen, Jahn Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2014)
   Billedreportasje med tekst om kulturarv og endring i kystsamfunn. Basert på fordrag på Kystkulturkonferansen 2013.
  • Lactic acid bacteria in finfish - An update 

   Ringø, Einar; Hoseinifar, Seyed Hossein; Ghosh, Koushik; Doan, Hien Van; Beck, Bo Ram; Song, Seong Kyu (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-10)
   A complex and dynamic community of microorganisms, play important roles within the fish gastrointestinal (GI) tract. Of the bacteria colonizing the GI tract, are lactic acid bacteria (LAB) generally considered as favorable microorganism due to their abilities to stimulating host GI development, digestive function, mucosal tolerance, stimulating immune response, and improved disease resistance. ...
  • Large-scale patterns in community structure of benthos and fish in the Barents Sea 

   Johannesen, Edda; Jørgensen, Lis Lindal; Fossheim, Maria; Primicerio, Raul; Greenacre, Michael; Ljubin, Pavel A.; Dolgov, Andrey V.; Ingvaldsen, Randi; Anisimova, Natalya A.; Manushin, Igor E. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-04-23)
   Biogeographical patterns have an ecological basis, but few empirical studies possess the necessary scale and resolution relevant for investigation. The Barents Sea shelf provides an ideal study area, as it is a transition area between Atlantic and Arctic regions, and is sampled by a comprehensive survey of all major functional groups. We studied spatial variation in species composition of demersal ...
  • Latour, natur,og havforskere : hvordan produsere natur? 

   Johnsen, Jahn Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2004)
  • A life after Research? First Release of Harp Seals (Phoca groenlandica) after Temporary Captivity for Scientific Purposes 

   Blanchet, Marie-Anne; Acquarone, Mario; Biuw, Martin; Larsen, Roger B.; Nordøy, Erling Sverre; Folkow, Lars (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-08)
   Three wild-caught female harp seals (Pagophilus groenlandicus) from the Greenland Sea stock were brought into temporary captivity in connection with a controlled validation study on energetics. The two pups and one adult were kept in two indoor and outdoor experimental facilities approved by the Norwegian Animal Research Authority. They were trained daily using operant conditioning to participate ...
  • Local empowerment through the creation of coastal space? 

   Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   Developments in national fisheries and marine environmental policies during the last 30 years have changed the relationship between coastal communities and the marine resources that people in these communities traditionally harvested. In Norway, for example, when the state authorities have made decisions to defend what they regard as national interests, the local level has been left with authority ...
  • Lokalsamfunnet – infrastruktur eller kulisse for fisketurisme? 

   Nordstrand, Kristin Berg; Johnsen, Jahn Petter (Chapter; Bokkapittel, 2008)
   Fisketurismen – nye aktører i kystsamfunn? Hvert år deltar flere tusen fiskere i vårtorskefisket utenfor Lofoten og Vesterålen. Når skreien kommer inn til kysten i januar/februar for å gyte, starter det årlige eventyret som kalles Lofotfisket. Fiskerne tar i løpet av noen måneder opp rundt 40 000 tonn fisk. Men det er ikke bare yrkesfiskerne som strømmer til området under sesongen. Også turistene ...
  • Lov og praksis i fiskeriforvaltningen 

   Trondsen, Torbjørn; Luther, Arne (Chronicle; Kronikk, 2016-09-28)
  • Lumpsucker (Cyclopterus lumpus) otoliths: dissection, mounting and age-reading 

   Albert, Ole Thomas; Bertelsen, Bernt; Jonsson, Sigurd T.; Pettersen, Ivar H.; Torstensen, Else (Research report; Forskningsrapport, 2000-05)
   A workshop was held at Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station, Arendal, Norway, 17-19 February 1999, to investigate methodes for age-determination of lumpsucker (Cyclopterus lumpus) from otoliths. The report summarises the results from the workshop and some subsequent analyses. The otoliths are very small and special training is necessary to locate them. The zonation pattern ...
  • Making ecosystem-based management operational: Integrated monitoring in Norway 

   Knol, Maaike (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Ecosystem-based management presupposes that the state and development trends of an ecosystem - or of ecological quality - can be measured and followed. Currently, in many coastal countries there exists a variety of monitoring practices that are concerned with single issues only, and are not an integrated part of a larger framework. With the trend towards more comprehensive forms of ecosystem-based ...
  • Making the Arctic predictable: The changing information infrastructure of Arctic weather and sea ice services 

   Knol, Maaike; Arbo, Peter; Duske, Paula; Gerland, Sebastian; Lamers, Machiel; Pavlova, Olga; Sivle, Anders Doksæter; Tronstad, Stein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-19)
   This paper explores the changing infrastructure around weather and sea ice information provisioning for Arctic marine areas. Traditionally, the most important providers of operational information on sea ice and weather conditions are the national sea ice and meteorological services. More recently, the community of Arctic information providers has become more heterogeneous with the establishment of ...
  • Mapping uncertainties in the upstream : the case of PLGA Nanoparticles in Salmon Vaccines. 

   Nielsen, Kåre Nolde; Fredriksen, Børge Nilsen; Myhr, Anne Ingeborg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The diversity of nanotechnologies and of the governance challenges that their applications raise calls for exploration and learning across different cases. We present an Upstream Oversight Assessment (UOA) of expected benefits and potential harms of nanoparticles made of a synthetic polymer (PLGA) to improve vaccines for farmed salmon. Suggested by Jennifer Kuzma and colleagues, an UOA may help ...
  • The marine biodiscovery pipeline and ocean medicines of tomorrow 

   Jaspars, Marcel; de Pascale, Donatella; Andersen, Jeannette Hammer; Reyes, Fernando; Crawford, Alex D.; Ianora, Adrianna (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-01-01)
   Marine organisms possess the capacity to produce a variety of unique and biologically potent natural products for treating human diseases, many of which are currently commercially available or are in advanced clinical trials. Here we provide a short review on progress in the field and discuss a case study of an EU-funded project, PharmaSea, which aims to discover novel products for the treatment of ...
  • Marine protected areas in a welfare-based perspective 

   Reithe, Siv; Armstrong, Claire W.; Flaaten, Ola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-05-04)
   Assuming a broad set of fisheries management goals, this paper analyzes the implementation of a marine protected area (MPA) together with open access outside, applying a bioeconomic model that ensures unchanged growth post-MPA. Taking into account that conservation and restoration, food security, employment and social surplus are amongst the objectives that many managers include in fisheries management, ...
  • Marine reserve creation and interactions between fisheries and capture-based aquaculture: A bio-economic model analysis 

   Bui, Bich Xuan; Armstrong, Claire W. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-12-12)
   The rapid growth of aquaculture affects wild fisheries in several ways. We present a bioeconomic model of the interaction between a commercial wild fishery and capture-based aquaculture that depends on harvest of wild juveniles. We assume that aquaculture reduces the intrinsic growth rate of the wild fish stock due to wild caught juveniles used as seeds, influencing wild stock size and commercial ...