Now showing items 1-3 of 3

  • Recovery from exhaustive swimming and its effect on fillet quality in haddock (Melanogrammus aeglefinus) 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Olsen, Stein Harris; Midling, Kjell Øivind; Breen, Michael; Grimsbø, Endre; Johnsen, Helge K. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-08)
   Wild haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) of commercial size (0.8–2.49 kg, 45–60 cm) were swum to exhaustion in a large swim tunnel and then allowed to recuperate for 0, 3 or 6 h, to investigate the effects of exhaustive swimming on blood glucose, blood lactate and post mortem development of fillet quality. There was a positive linear relationship between critical (aerobic) swimming speed ...
  • Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua) 

   Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Drangsholt-Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2018-07-19)
   Trawl-caught Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>) often yield high variable fillet quality potentially related to capture stress. To investigate mechanisms involved in causing variable quality, commercial-sized (size 3.5±0.9 kg) Atlantic cod were swum to exhaustion in a large swim tunnel and exposed to extreme crowding (736±50 kg m3) for 0, 1 or 3 hours in an experimental cod-end. Further, fish were ...
  • Slakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerd 

   Midling, Kjell Øyvind; Mejdell, Cecilie; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Aas, Kåre; Harris, Stephen; Femsteinevik, Åsmund; Oppedal, Kurt (Research report; Forskningsrapport, 2008)
   <p>Hovedmålet med prosjektet var å teste avliving og bløgging på båt, direkte fra oppdrettsmerd, i nær full industriell skala og danne grunnlag for omlegging av all slakting ved Marine Harvest, region sør. Del 1 av dette prosjektet ble gjennomført i februar 2007 på brønnbåten ”B/B Tauranga”. Hovedmålet var å evaluere bruk av mammutpumpe, bedøving, bløgging, avliving og transport av oppdrettslaks ...