Show simple item record

dc.contributor.advisorLindsetmo, Rolv-Ole
dc.contributor.authorSjømæling, Anna Rostadmo
dc.date.accessioned2008-01-07T09:26:01Z
dc.date.available2008-01-07T09:26:01Z
dc.date.issued2007-09-27
dc.description.abstractSiden 2001 har Gastrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) rutinemessig utført laparoskopisk rectopexi med polypropylennett på pasienter med tilstanden indre rektalt prolaps. Som en del av avdelingens kvalitetskontroll har det vært ønskelig å se på de funksjonelle resultatene av dette inngrepet, samt sammenligne om det er forskjell i resultat mellom pasienter som er operert på denne måten og pasienter som er operert med laparotomi for samme tilstand. Denne oppgaven presenterer tilstanden indre rektalt prolaps, samt gjennomgår behandlingsresultatene for pasienter operert ved UNN for indre rektalt prolaps, laparoskopisk eller med laparotomi, i perioden 30/01/02 – 01/02/07. Resultatene er basert på en skriftlig spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle pasientene. Oppgaven er således en kombinasjon av et litteraturstudium og en prevalensundersøkelse. Det ble funnet at 61% av pasientene hadde liten eller ingen effekt av inngrepet, mens 39% var fornøyde. Det ble funnet en særlig tendens til misfornøydhet blant pasienter som oppga obstipasjon som dominerende preoperativt symptom. De funksjonelle resultatene er basert på en subjektiv vurdering fra hver enkelt pasient gjennom spørreskjemaundersøkelsen. Undersøkelsen har avdekket mangel på bruk av preoperative symptomscore-skjema. Derfor har det vært vanskelig å trekke sikre konklusjoner om symptomatisk effekt av inngrepet fordi det mangler sammenligningsgrunnlag med pasientenes angivelse av symptomene preoperativt. Det var svært få observasjoner blant pasientene operert med laparotomi og dermed vanskelig å trekke noen konklusjon om hvorvidt laparoskopisk teknikk gir bedre resultat enn laparotomi for denne typen operasjon. Pasienttilfredsheten tenderer imidlertid til å være lik i de to gruppene. De som ble operert laparoskopisk hadde kortere liggetid enn de som ble laparotomert.en
dc.description.sponsorshipUniversitetssykehuset Nord-Norge (UNN)en
dc.format.extent449759 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1279
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1022
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsø
dc.publisherUniversity of Tromsø
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologi: 773en
dc.titleOppfølging av pasienter operert med rectopexi for indre rektalt prolapsen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record