• Landegrensen mellom Norge og Russland 

      Bakstad, Knut (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
      Masteroppgavens problemstilling og mål er å beskrive etablering, utvikling og forvaltning av landegrensen mellom Norge og Russland frem til 2010. Oppgaven er statsvitenskapelig og har brukt kvalitativ metode med litteraturstudier som utgangspunkt. Funnene viser det var en prosess over mange hundre år som gjorde at grensen ble liggende der den er i dag. I tillegg relateres utviklingen ift hendelser ...