• Norges militære engasjement i Afghanistan - En rettferdig krig? 

      Engmann, Marthin Thuve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-13)
      Norge har siden 2001 vært involvert med et militært engasjement i Afghanistan. Dette engasjementet har i all hovedsak vært knyttet til den NATO-ledede operasjonen "ISAF", og til den amerikanskledede operasjonen "Enduring Freedom". Dette militære engasjementet går nå i 2014 mot slutten, og fra 2015 vil Norge kun ha et fåtall militære rådgivere igjen i Afghanistan. I løpet av det siste tiåret har ...