• Humanitært arbeid i internasjonale operasjoner : en analyse av feltprestens rolle i humanitært arbeid i Kosovo i 2004 

      Furuseth, Reidun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-18)
      Som feltprest i Kosovo i 2004 gjorde jeg meg noen tanker om gjennomføring av humanitært arbeid utført av en militær enhet. Dette studiet omhandler i hvilken grad bør eller kan feltpresten delta i humanitært arbeid den tid hun er i internasjonal tjeneste. Analysen tar utgangspunkt i egne erfaringer fra feltpresttjeneste i FIST L/H i KFOR X (forsvarets innsatsstyrker luft/helikopter i Kosvo Force siste ...