Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrode, Svartdal
dc.contributor.authorIngebrigtsen, Magnus
dc.date.accessioned2018-06-20T09:31:50Z
dc.date.available2018-06-20T09:31:50Z
dc.date.issued2018-05-03
dc.description.abstractA person's mindset, or implicit theory of intelligence, has been linked to many factors such as academic achievement, resiliency, and well-being. However, researchers have questioned the definitional clarity of the mindset construct and recent meta-analyses have reported confusing findings, such as interventions only having an effect on academic achievement if manipulation checks fail. This poses concerns about the psychometric properties of current methods, and in addition, there is no published Norwegian scale for assessing a person's mindset. In order to resolve this, the present study asked Norwegian students (n = 544) to answer an online questionnaire consisting of the 6-item Implicit Theory of Intelligence Scale (ITIS), a novel Norwegian mindset scale (NGMM), and self-reported grade averages (GPA). We used Confirmatory Factor Analysis and Item Response Theory to assess psychometric properties of the scales. Convergent and discriminant validity was also examined using measures of procrastination and grit. In conclusion, the ITIS was found to be reliable for assessing a two-part construct, but did not correlate significantly with GPA. The NGMM shows promise in terms of psychometric qualities, and presents a first step toward a new type of mindset measure.en_US
dc.description.abstractEn persons tankesett, eller såkalt implisitt intelligensteori, har blitt forbundet med faktorer som akademisk oppnåelse, resiliens og velbehag. Forskere har derimot betvilt definisjonsklarheten til konstruktet, og nylige metaanalyser har rapportert forvirrende funn, som at intervensjoner kun har en positiv effekt på akademisk oppnåelse når manipulasjonssjekkene viser at tankesett ikke har endret seg. Dette setter spørsmålstegn ved de psykometriske egenskapene til nåværende måleverktøy. Det finnes heller ikke en publisert norsk måleskala for en persons tankesett. For å adressere dette, ba vi norske studenter (n = 544) om å besvare en undersøkelse bestående av den engelske Implicit Theory of Intelligence Scale (ITIS), en ny norsk tankesett skala (NGMM), og selvrapporterte karakterer. Vi brukte konfirmatorisk faktoranalyse og Item Response Theory for å vurdere de psykometriske egenskapene til skalaene. Konvergent og divergent validitet ble også undersøkt ved hjelp av mål på prokrastinering og standhaftighet. Resultatene viste at ITIS er et pålitelig mål, om det måler et todelt konstrukt, men det korrelerer ikke med karakterer. NGMM har lovende psykometriske egenskaper, og representerer et første steg på veien til et nytt tankesett mål.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12904
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-3900
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Other psychology disciplines: 279en_US
dc.titleHow to Measure a Growth Mindset. A Validation Study of the Implicit Theories of Intelligence Scale and a Novel Norwegian Measureen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel