Show simple item record

dc.contributor.advisorKvernmo, Siv
dc.contributor.advisorJávo, Cecilie
dc.contributor.authorHay, Maiken
dc.date.accessioned2018-06-22T12:13:08Z
dc.date.available2018-06-22T12:13:08Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.description.abstractFormålet med oppgaven var å undersøke hvilke erfaringer foresatte, som har hatt barn til behandling ved BUP-SANKS, har hatt med det tilbudet som de har mottatt. Det ble undersøkt om det var forskjeller i brukererfaringer mellom ulike undergrupper av utvalget fordelt på familiens språkbakgrunn og pasientens alder. I tillegg ble det undersøkt hvordan den samiskspråklige gruppen hadde opplevd den språklige tilpasningen og kultursensitiviteten i behandlingen. Metoder: I dette prosjektet ble det valgt kvantitativ metode i form av en spørreskjemaundersøkelse. Informantene i undersøkelsen var foresatte som hadde hatt barn til behandling ved BUP-SANKS i perioden august 2013 til juli 2015. ANOVA ble anvendt for å undersøke om det var forskjeller i brukererfaringer mellom språk- og aldersgruppene. Resultater: De foresatte var generelt fornøyde med både tilbudet og behandlingen som de hadde mottatt. «Relasjon til behandler» og «Informasjon/medbestemmelse» fikk henholdsvis høyest og lavest gjennomsnittskår av de tre indeksene. Det var få og ingen signifikante forskjeller i brukererfaringer mellom henholdsvis språk- og aldersgruppene. Konklusjoner: Foresatte rapporterte gjennomgående positive erfaringer med tjenestetilbudet. I tråd med resultatene fra andre norske studier, er informasjonen og medbestemmelse et område av tjenesten som bør forbedres. Ved en senere brukererfaringsundersøkelse vil det være viktig å utarbeide spørsmål som er valide nok til å måle den språklige og kulturelle tilpasningen i behandlingen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12976
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en_US
dc.subjectBrukererfaringeren_US
dc.titleBrukererfaringer ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern og rus). En spørreundersøkelse blant foresatte til pasienter innskrevet i perioden 2013 til 2015en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record