Now showing items 1-1 of 1

    • Politisk ledelse i et kvinneperspektiv : en studie av kvinneandelen i politiske lederposisjoner i Alta kommune 

      Balandin, Inger Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-24)
      Masteroppgaven "Politisk ledelse i et kvinneperspektiv" er en studie av kvinneandelen i politiske lederposisjoner i Alta kommune for perioden 1999-2007. I oppgaven rettes fokuset mot hva som kan forklare den lave kvinneandelen i sentrale politiske lederposisjoner, som omfatter tre kommunevalgperioder. Jeg har valgt å fokusere på både interne og eksterne forhold. Interne forhold er formelle forhold ...