Now showing items 1-1 of 1

    • Konstruerer media Helse Finnmarks omdømme? 

      Bjørgve, Violet Sigrid Karoliussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
      Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Helse Finnmark HF og temaet har vært hva slags omdømme media konstruerer om foretaket. I den forbindelse var det interessant å finne ut hvilken innvirkning denne konstruksjon av omdømme har hatt på de ansattes opplevelse av eget foretak. Formålet med undersøkelsen har vært å beskrive ”virkeligheten” ut fra de ansattes ståsted. Jeg har avgrenset oppgaven ...