Now showing items 1-1 of 1

    • Omstilling i Studentsamskipnaden - fra tradisjonell familie til multistandard organisasjon 

      Bjørnsborg, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-25)
      Endring er et viktig fenomen i tiden. Det nærmest forventes at individer og organisasjoner skal være opptatt av endringer, og det stilles stadig sterkere krav om å endre seg. Bedriften i min undersøkelse gjennomgikk en omfattende omstillingsprosess. Jeg ønsket derfor å undersøke om bedriften gjennom prosessen utviklet seg i retning av å bli en mer moderne organisasjon. Størst vekt legges i denne ...