Now showing items 1-1 of 1

    • Hva påvirker en oversettelse? : en kvalitativ studie av to implementeringsprosesser 

      Amdal, Susan; Dahlberg, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-26)
      Dette er en erfaringsbasert masteroppgave innenfor studietilbud til Institutt for Statsvitenskap, erfaringsbaserte mastergradsprogram i ledelse. Det er en kvalitativ studie over implementeringsprosessen av et coachingkonsept i to norske sykehus. Problemstillingen vi har valgt er følgende: ”Innføring av coaching som lederverktøy i to sykehus. Hvilke faktorer gjorde at konseptet ble ulikt implementert?” ...