Now showing items 1-1 of 1

    • Lederarbeidet og sosiale nettverk : en undersøkelse blant ledere i norske organisasjoner 

      Elle, Per Jarl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-30)
      Organisasjonsledere trenger sosiale nettverk som skaffer lederne handlingsrom, informasjon og ressurser. Masteravhandlingen har undersøkt lederarbeidet og sosiale relasjoner hos 107 ledere i private, offentlige og halvoffentlige organisasjoner. Utgangspunktet for undersøkelsen er at det er publisert relativt få akademiske undersøkelser om organisasjonsledere og deres sosiale nettverk. ...