Now showing items 1-1 of 1

    • En selvbiografisk beretning om en omorganiseringsprosess 

      Larssen, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-08-11)
      Ved bruk av selvbiografi har jeg skrevet en oppgave om en omorganiseirngsprosess i egen organisasjon, hvor fokuset er på overgangen fra en tradisjonell etatsmodel til en 2-nivå-struktur i en mellomstor norsk kommune. Stikkord forøvrig er: nyinstitusjonalisme, endringsprosesser og motstand mot forandring.