Now showing items 1-20 of 107

  • Balance theory and acculturation : Russian-speaking immigrants in Norway 

   Romanova, Evguenia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-10-31)
   Self-report scales designed to measure attitudes toward both Russia and Norway, attitude between Norway and Russia, the degree of perceptual fit into each of the cultures, cultural distance and satisfaction with life, were completed by Russian-speaking immigrants. The main purpose of the study was to explore Heider’s social balance theory in acculturation research. It was predicted that balance is ...
  • Barns risiko for nedsatt velvære etter foreldrenes skilsmisse : kan den forklares nærmere ut fra andre faktorer enn skilsmissen i seg selv? 

   Aspenes, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   Forskningsresultater tyder på at rundt 20-25 % av skilsmissebarn risikerer å oppleve langsiktige problemer på psykologiske, atferdsmessige og sosiale områder. Målet her har vært å avklare relevansen for å nyansere skilsmissen i seg selv som årsak til denne risikoen, da gjennom å presentere relevant teori og empiri i forhold til andre mulige forklaringer. Det konkluderes med at skilsmissen som ...
  • Good lives : exploring the dynamics of emotions and motivation in outdoor recreation 

   Søholt, Yngvil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   The purpose of this study was threefold: First, to analyze some core concepts of human well-being. As part of this issue, the study deals with the distinction between life satisfaction and personal growth. Also related to this first issue, the study investigates the difference between the emotion of pleasure and the emotion of interest. Second, to investigate changes in health, life satisfaction and ...
  • Drug abuse and change readiness in prisoners : effect of motivational interviewing as measured by SOCRATES 

   Dahl, Helene M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   The effect of Motivational Interviewing (MI) was evaluated in a sample of incarcerated substance abusers, using the Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES). The design was a pre-post between-groups design. To explore the importance of feedback in MI-training participants (N = 98) were randomized to two conditions that differed in terms of feedback or no feedback to the ...
  • Amygdala's "unfelt" emotions? 

   Profeti, Italo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Participants saw “hybrid” pictures of faces composed by superimposing neutral expression in high spatial frequencies (HSF, 7-128 cycles/image) over different emotional expressions in low spatial frequencies (LSF, 1-6 cycles). While explicitly judging them as neutral, participants rated the hybrids as friendly when the emotion showed in the low frequencies was positive, and as unfriendly when the ...
  • Sense of coherence as a mediator of stress among high school students in Tromsø, Norway. 

   Mellem, Lise Sand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-07)
   School adaptation seems to have an impact on social, psychological, and behavioural outcomes. Empirical evidence on the stress moderating role of the sense of coherence (SOC), which implies to which degree one find life meaningful, comprehensible and manageable, may offer a scope for development of prevention policies. The aim of this study was to examine the relationship and interactions between ...
  • Is ignorance bliss? : young men's lack of knowledge and concern for their health 

   Lind, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-02-01)
   Testicular cancer is an increasing health concern in Norway. It afflicts young men who often think they are impervious to serious illness, causing them to delay help-seeking. This is a major concern for the health care system, as the prognosis takes a steep fall if the cancer has had time to metastasise. The present study assessed the knowledge and awareness level of testicular cancer and testicular ...
  • The effect of formal education on implicit social evaluation of immigrants 

   Sømhovd, Mikael Julius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   En negativ korrelasjon mellom nivå av formell utdannelse og fordomsfulle holdninger til innvandrere med annen etnisk opprinnelse, en utdanningseffekt, har blitt vist i en rekke rapporter. Hypotesen om at en slik korelasjon er resultat av sosial ønskelige responser og demand characteristics har tidligere blitt testet ved hjelp av forskjellige metoder for å omgå sosial ønskelighet. Denne tesen er ...
  • More than just vacation : exploring the relevance of interest, interests, and enjoyment for tourist experiences 

   Thorsteinsen, Kjærsti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   This study sought to explore the relationship between interest, interests, and enjoyment in a tourist experience in order to learn more about how interest for something in a destination can be triggered and developed. A total of 100 tourists (57.3% women) who visited Tromsø between November 2008 and March 2009 participated in a questionnaire study. The questionnaire was three-folded with measures ...
  • Individual differences in spatial abilities : evidence for different strategies in an indoor navigation task 

   Melsom, Anne-Karine Markeng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   Spatial abilities determine our approach to a variety of everyday tasks. Previous research has mainly compared the spatial performance of different groups of participants, regardless of the underlying processes. The aim of this study was to explain individual differences by means of the different strategies employed in spatial problem solving. The performance of university students (n=256) was ...
  • Primingseffekten fra helsepåstand relatert til individuelle forskjeller i personlighet 

   Rydning, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   Hensikten med studien var å se om studenter lar seg påvirke i liten eller stor grad av helseartikler. Det skrives mange artikler om helse og kosthold og ikke alle artiklene er like seriøse. Dette ble gjenspeilet i eksperimentet ved at artiklene i eksperimentet kun omtalte fabrikkerte forskningsfunn. Det viste seg at det var en primingseffekt av artikkelen, men ikke slik som forventet. For aroniagruppen ...
  • Social adjustment and friendship patterns of international students : a study of Norwegian students studying abroad 

   Iversen, Gunn Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   The purpose of this study was to explore the role of friendships in the social adjustment of international students, in particular to explore the role of preference for co-nationals/co-culturals as opposed to a preference for befriending people belonging to other cultural groups. Information was gathered by a psychometric, self-report survey questionnaire. A modified version of the Sociocultural ...
  • Feeling the extreme : an exploratory study of experienced emotions during extreme sport 

   Hetland, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-17)
   In the current study 13 BASE-jumpers and 18 skydivers reported their emotions immediately after a jump and after a 24 hours delay, using verbal (Likert-like scales) and visual (Feelometer) emotional report. Heart rate measures were also collected during, and 24 hours after the jump. The Feelometer is a newly developed tool enabling the participants to give a moment-to-moment report from a particular ...
  • Hendenes tale : mønstre i bruk av gester i fremmedspråkundervisning ved Concordia Language Villages 

   Hansen, Eystein Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-01)
   Gester ved et språkbad sommer program ble observert naturlig slik de oppsto i undervisning for n=22 instruktører, 8 menn og 14 kvinner i videoklipp på gjennomsnittlig 572. sekunder hver. Ved analyse av videoklippene ble det funnet at instruktørene brukte hendene 64,14% av tiden til en aktivitetene til bruk av gester eller objekt. Erfarne instruktører brukte signifikant flere gester enn uerfarne ...
  • Evaluering av kontrafaktisk positive utfall: Når det negative blir positivt 

   Gjerpe, Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Kontrafaktiske tanker viser til tenkte alternativer av hva som faktisk skjedde – hva som kunne skjedd. Hvis de kontrafaktiske tankene fokuserer på noe mer negativt enn det faktiske utfallet (nedoversammenligninger), vil dette medføre en mer positiv evaluering av det faktiske utfallet. På denne måten kan selv negative utfall oppleves positivt. En rekke vignettstudier har vist at der det nesten gikk ...
  • Fear of pain reduces the effect of a placebo intervention on pain 

   Forsberg, June Thorvaldsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Placebo analgesia refers to a reduction in pain after a placebo treatment has been provided. Fear of pain has been shown reduce placebo analgesic response. The present study investigated if experimentally induced fear of pain reduces the efficacy of a placebo intervention on pain. A balanced within-group design (n = 45) with a natural history, a placebo, and a placebo+fear condition was employed. ...
  • The effects of perceived dominance in persuasion 

   Stefansson, Jon Karl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   An experimental investigation of the relationship between communicator dominance and persuasion is reported. In the study, persuasion was examined as a function of experimental treatments that differed only in the perceived dominance of stimulus embedded within a text. Perceived dominance of the stimulus is operationally defined as the degree to which the stimulus makes the recipient feel ...
  • The computer game training effect for women may depend on initial spatial ability scores 

   Iversen, Robert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-01)
   In this project we tried to explore what it is in games that may enhance spatial abilities. Previous research has shown that action games may enhance gamers’ scores on the Mental Rotation test (MRT), while evidence is found both for and against that puzzle games could do the same. We used three different games, and one control group, with a total of 32 participants matched over these four groups. ...
  • Søkernes holdninger og reaksjoner på seleksjonsprosedyrer: En undersøkelse av opptakene til flygerutdanningen i det norske Luftforsvaret og ved Universitetet i Tromsø 

   Gundersen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-03)
   Hensikten med denne studien var å kartlegge hvordan søkerne opplevde seleksjonsprosessen til flygerutdanningen i det norske Luftforsvaret og ved Universitetet i Tromsø. Videre hvordan søkerne vurderte ulike aspekter ved seleksjonsprosessen og hvordan holdninger var relatert til prestasjoner på kognitive tester, organisasjonstilknytning og opplevd rettferdighet. Et annet mål var å sammenligne de ...
  • Good feelings and increased job performance : pleasure and interest as predictors of skill improvement and work achievement among Norwegian job-holders 

   Warholm, Vegard Stokka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
   Research within neurobiology has provided evidence for two distinctive classes of positive emotion, represented by separate brain systems called the “reward seeking-” (appetitive) and the “pleasure-” (consummatory) system (Burgdorf & Panksepp 2006). Recently, happiness research has provided empirical evidence for a distinction between the emotions “interest” and “pleasure” (Vittersø, Overwien & ...