Now showing items 1-20 of 185

  • Seeking treatment or not? A study on mental helpseeking and its relation to needs, symptoms, person characteristica, experiences and attitudes in a student population 

   Skarsvåg, Hedvig Aasen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-02)
   This study was aimed at uncovering aspects involved in helpseeking behavior; more specifically describing reluctance to seek mental health treatment in individuals who have a subjectively felt need for such help. Respondents from a student sample (N=741) participated in the survey. 491 (66%) had never felt need for help and 250 (33%) had felt need for help. Of those who had felt need, one third (82) ...
  • Discovering Jan Smedslund's psychologic. Challenging the assumptions of psychology 

   Pedersen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-12-04)
   The current paper starts with a presentation of the metatheoretical landscape of current psychology. Jan Smedslund's psychologic is presented as a post-modern, or constructionalist, approach to psychology as a science. The key elements of psychologic are presented and explained. The system is then applied to two randomly chosen psychological articles: 1) a study of the predictive value of phonemic ...
  • Age matters. A study on motivation, flow and self-esteem in competing athletes. 

   Fossmo, Toril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11)
   The present study tested whether there were any differences between athletes varying in age, or practising different sports at different levels, on the variables motivation, flow, self-esteem and personality. Of the 145 athletes that participated in the study, there were 85 males and 59 females (one missing) ranging from 18 to 40 years of age (M = 21.34, SD = 3.89). The athletes were grouped as ...
  • Prepulse inhibition as an index of attentional processing. A comparison between young and elderly 

   Nordmark, Eirik Inge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11-01)
   Prepulse inhibition (PPI) is assumed to index attentional processes by inhibition of the startle reflex. By directing attention towards a weak stimulus, i.e., the prepulse, PPI is increased. We investigated controlled and automatic processes related to attention in young and elderly subjects. Both groups (n=41) attended to a task where they were to judge if length of a comparison tone was shorter ...
  • ME-pasienters møte med det norske helsevesenet : utfordringer og muligheter for helsepersonell i møte med kronisk syke pasienter 

   Bjørkum, Torunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-10-29)
   Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (ME) er en omstridt lidelse. Kunnskap om årsaksforhold og behandling er begrenset, og mange pasienter har hatt vanskelige møter med helsevesenet. Formålet med denne studien var todelt: å kartlegge hvilke erfaringer ME-pasienter har gjort seg i møtet med det norske helsevesenet og ved forsøk på behandling/symptomlindring, og å diskutere resultatene i ...
  • Barn i asylmottak : en kvalitativ studie 

   Sivertsen, Hilde Buvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Det er forsket lite på barn i asylmottak og deres psykiske helse. Derimot er det gjort en del studier på flyktningbarn og barn som har vokst opp under andre belastende vilkår. Mange av de faktorene som er avgjørende for at barn klarer seg, er forhold utenfor barnet. Denne studien ønsket å finne ut hvilke spesielle faktorer i hverdagen på asylmottak, som kunne ha betydning for barns psykisk helse. ...
  • Identitetsstatus i relasjon til selvfølelse og autoritarianisme : to meta-analytiske studier 

   Ryeng, Marianne S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Målet med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom Marcias (1966) identitetsstatusparadigme og variablene selvfølelse (Studie 1) og autoritarianisme (Studie 2), ved hjelp av meta-analytisk metode. Følgende databaser ble benyttet for å identifisere relevante studier mellom 1966 og 2005: PsycINFO, ERIC, Sociological Abstracts, og Dissertation Abstracts International. Utvalget til Studie 1 ...
  • Barnefordelingssaker ved domstolene : en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004 

   Holme, Hilde; Isachsen, Linn B. Brattli; Jarnæs, Nina C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   De nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker trådte i kraft 01.04.04. I den forbindelse var hovedformålet å styrke barns rettssikkerhet, blant annet ved at barnets beste skal være avgjørende både for saksbehandlingsprosessen og resultatet i den enkelte sak. Undersøkelsen er basert på erfarne dommere, advokater og sakkyndige sine erfaringer fra praksis. Hensikten var å evaluere hvorvidt de ...
  • Jobbtilfredshet i tannhelstjenesten : psykologiske klimafaktorer som prediktorer for jobbtilfredshet 

   Sandberg, Stig Magnus; Eldevik, Erik Magnus Øysteinson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   Formålet med denne studien var å undersøke oppfatninger av sentrale arbeidsmiljøfaktorer og jobbtilfredshet hos de ansatte i tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune. Til sammen 206 ansatte i ulike funksjoner i tannhelsetjenesten besvarte anonymt et spørreskjema som kartla de ansattes vurdering av sentrale aspekter ved arbeidsklimaet målt ved Humetricas Organisasjons Analyse (HOA). Resultatene for ...
  • Identitetsstatus i forhold til angst og kontrollplassering : to meta-analyser 

   Lillevoll, Kjersti Rønningen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   Marcias identitetsstatusparadigme har vært en dominerende tilnærming i identitetsforskningen. Rundt 1100 studier har brukt modellen for å undersøke ulike dimensjoner av identitetsutviklingen, men ingen systematisk meta-analyse har vært utført. Hensikten med denne studien var å utføre to meta-analyser på identitetsstatus i forhold til angst (studie 1), og kontrollplassering (locus of control) (studie ...
  • Spesialiserte metoder for avdekking av malingering i nevropsykologiske undersøkelser : en vurdering og sammenligning av symptomvaliditetstester og spørreskjema 

   Puhr, Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   "Malingering" refererer til et klinisk fenomen hvor en person, motivert av ytre insentiver, bevisst og intensjonelt produserer falske eller grovt overdrevne fysiske eller psykiske symptomer. Dette fenomenet vil kunne forekomme i nevropsykologiske undersøkelser hvor personen kan oppnå økonomiske, trygdemessige eller andre fordeler ved å få påvist en sentralnervøs skade eller dysfunksjon. De siste ...
  • Maternal well-being, mother-child interaction and child psychosocial outcome in the context of HIV/AIDS : a literature review with a keen eye on sub-Saharan Africa 

   Moyo, Kathrine Rasch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   The paper reviews the psychosocial literature regarding the impact of maternal HIV on mothers and their uninfected children. Drawing on the ecological theory of Urie Bronfenbrenner, the review proposes a framework that both demonstrates the link between maternal HIV and child psychosocial outcome, and examines the pathways that account for this relationship. Maternal HIV has been found to potentially ...
  • Hot flashes and depression among menopausal women : is acupuncture an effective intervention? 

   Dørmænen, Annbjørg; Heimdal, Marte Rye (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   The aim of this study was to compare the effectiveness of individualized acupuncture and self-care versus self-care only on hot flashes, health related quality of life (HR-QoL) and depression in postmenopausal women, experiencing a high frequency of hot flashes. The study also aimed to shed light on the question about an association between menopause and depression. It was conducted on a subsample ...
  • Sex og kjærlighetsrelaterte aktiviteter på internett : forskjeller mellom skeive og streite brukere. 

   Loe, Martin Sedolfsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   I den foreliggende spørreundersøkelsen har et utvalg nordmenns bruk av sex og kjærlighetsrelaterte internettaktiviteter blitt sammenlignet med utgangspunkt i deres seksuelle orientering. Det framkom at skeive personer benytter seg i større grad av slike aktiviteter enn streite. Resultatene repliserte flere av funnene fra en tidligere undersøkelse av Daneback, Ross, og Månnson (2008). En multippel ...
  • Cognitive function in mild to moderately depressed and previously depressed individuals 

   Myrbakk, Ingvild Nordnes; Høifødt, Ragnhild Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   The present study explored differences between groups of Never Depressed (ND, n = 50), Previously Depressed (PD, n = 81) and Clinically Depressed (CD, n = 38) individuals with mild to moderate depression severity on tests of executive functions, working memory, memory, attention, and psychomotor speed and information processing. The most striking finding was the absence of significant differences ...
  • A shortened version of the basic IY Program : effects four years after parent training 

   Vik, Heidi Haukebøe; Heggelund, Kjetil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-03)
   Background: To test whether the effects of a shortened version of the Basic Incredible Years program, aimed at preventing child behavior problems, were sustained 4 years after the initial intervention. Method: Data were obtained from parents in a randomized controlled trial for children aged 6 to 12 (N = 117). Results: Significant increases on positive parenting and parents’ sense of competence, ...
  • The ability of the strengths and difficulties questionnaire to detect mental health disorders in a child and adolescent outpatient clinic in Northern-Norway 

   Sæther, Guri; Moe, Therese Fjeldmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-03)
   The aim of the study was to examine the ability of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) to detect mental health disorders among patients referred to a child and adolescent outpatient clinic. The sample consisted of 100 participants between 5 and 17 years referred to an outpatient clinic in Northern-Norway. The SDQ-generated diagnostic predictions were compared to a gold standard to ...
  • Diagnosing bipolar disorder with the diagnostic interview for psychoses (DIP) : a reliability study 

   Skorven, Caroline Spant; Mikalsen, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-03)
   A reliability study of the Norwegian translation of the Diagnostic Interview for Psychoses (DIP) was conducted, with a focus on its usefulness when diagnosing bipolar disorder. Emphasis is given to the severity and importance of correct diagnosis and treatment of this disorder. The DIP is a semi-structured interview that aims to assess low prevalent psychiatric disorders. It is based on the Operational ...
  • Expectations and mental rotation : different effects on gender explored through the (unlikely) case of female superiority in mental rotation rate of large objects 

   Kristiansen, Kari-Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-04)
   The present study aims to examine the relationship between expectation about performance in a mental rotation task of 3-D geometrical shapes on a small (standard) and large (novel) display and for each sex. In Experiment 1 we explicitly induced expectations about whether participants would perform better on either the large or small displays. Results revealed that women mentally rotate the 3-D ...
  • Seksuelle script i norske swingers-miljøer. En kvalitativ intervjustudie. 

   Bentzen, Anne Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-04-27)
   Formålet med denne studien var fra en fenomenologisk tilnærming å utforske swinging i en norsk kontekst, med fokus på hvilke seksuelle script som gjelder i swinging på ulike sosiale arenaer. Kvalitative intervjuer med seks menn og seks kvinner ble gjennomført. Av informantene var det fem par, en gift mann og en singel kvinne, rekruttert fra internettgrupper for swingere. En semi-strukturert ...