Fyll ut skjemaet for å bestill en kopi av dokumentet

Size selection of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) in the Northeast Atlantic bottom trawl fishery with a newly developed double steel grid system

Dokumentet blir sendt til denne epostadressen

Vær vennlig å skive en melding til forfatteren/-ne her. Meldingen vil samtidig gjøre det mulig for oss å skille mellom reelle henvendelser og spam.