Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRolland, Carsten
dc.contributor.authorHolstad, Elias Grimstad
dc.date.accessioned2019-06-19T11:40:06Z
dc.date.available2019-06-19T11:40:06Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.description.abstractI Norge var det flere dødsfall som følge av snøskred sesongen 2018/19 enn det har vært på mange år. De fleste snøskredulykkene som involverer folk med kunnskap om snøskred er en følge av menneskelige faktorer. Selv om mange har kunnskapen som skal til for å holde seg trygge, fører menneskelige faktorer til at de ikke klarer å benytte denne kunnskapen for å unngå å havne i snøskredulykker. I denne masteroppgaven har jeg studert Ski- og Skredworkshopen i Sogndal og sett på hvordan arrangør og deltakere jobber aktivt med menneskelige faktorer for å unngå å bli tatt av snøskred. Metoden jeg har valgt å bruke i undersøkelsen er casestudie. Innenfor casestudier går det an å benytte flere ulike metoder, men de jeg har regnet som mest relevant for å besvare forskningsspørsmålet er deltakende observasjon, intervju og fokusgruppeintervju. Jeg gjennomførte et intervju med en av arrangørene av Ski- og Skredworkshopen for å få oversikt over hvordan workshopene ble til, formålet med dem og hvordan arrangørens tilnærming er til menneskelige faktorer. På Ski- og Skredworkshopen i Sogndal benyttet jeg deltakende observasjon for å få innsikt i spesifikke situasjoner som oppstod på turene hvor deltakerne måtte forholde seg til menneskelige faktorer. Etter observasjonen på turene gjennomførte jeg et fokusgruppeintervju med gruppen jeg hadde vært på tur med. Dette var for å få et innblikk i deltakernes erfaringer i de spesifikke situasjonene hvor de måtte forholde seg til menneskelige faktorer. Undersøkelsen viser at arrangøren av Ski- og Skredworkshopen i Sogndal har en dynamisk tilnærming til det å ferdes trygt i snøskredfarlig terreng, og at måten det jobbes på bidrar til å skape gode forutsetninger for at deltakerne også utvikler en slik tilnærming. Ved å kontinuerlig samle inn informasjon om forholdene, og bruke denne informasjonen aktivt til å gjøre vurderinger og ta beslutninger, ser det ut til at de øker sannsynligheten for å unngå å bli påvirket av enkelte menneskelige faktorer som «commitment»-fellen og magefølelsen. Ski- og Skredworkshopen er en arena hvor deltakerne kan øve på å delta i grupper, håndtere gruppeprosesser og kommunisere med andre i grupper. Ved hjelp av god og åpen kommunikasjon jobber deltakerne aktivt med menneskelige faktorer for å unngå å bli tatt av snøskred.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15565
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDIDR-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en_US
dc.titleEn casestudie av Ski- og Skredworkshopen i Sogndal - med fokus på menneskelige faktoreren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel