Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDouglas Aranibar, Marcela
dc.contributor.authorWessel, Pål
dc.date.accessioned2019-08-20T08:37:26Z
dc.date.available2019-08-20T08:37:26Z
dc.date.issued2019-05-13
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan barnevernsarbeidere erfarer sitt møte med etniske minoritetsfamilier. Kultursensitivitet er blitt en viktig del av flerkulturelt barnevernsarbeid, og det stilles krav og forventninger om å møte etniske minoritetsfamilier på en kultursensitiv måte (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015). Hovedmålet med denne studien er å undersøke barnevernsarbeideres erfaringer i sitt møte med etniske minoritetsfamilier, og hva som skal til for å skape et bærekraftig samarbeid utfra barnevernansattes ståsted. Intervjuguiden baserer seg på det relasjonelle, kulturelle og språklige som utgangspunkt for barnevernsarbeidernes konstruksjon av sin virkelighet. Datamaterialet består av 7 kvalitative individuelle forskningsintervju av barnevernsarbeidere ansatt i kommunalt barnevern. Deltakerne er rekruttert fra to barneverntjenester i Nord-Norge. Det er blitt benyttet semistrukturert intervjuguide for å samle inn data. Studien baserer seg på et intensivt forskningsdesign. Hovedfunn i studien viser at barnevernsarbeiderne opplever sitt møte med etniske minoritetsfamilier som utfordrende. En vesentlig del av disse utfordringene handler om kulturelle og språklige barrierer. Kulturforståelse ble fremmet som et nøkkelbegrep i samarbeid med etniske minoritetsfamilier. Deltakerne opplever det som utfordrende å skape relasjoner og tillit til etniske minoritetsfamilier, samtidig ble relasjonsbyggende og tillitsskapende arbeid sett på som en viktig arbeidsoppgave. Deltakerne uttrykker at det er tid- og ressurskrevende å samarbeide med etniske minoritetsfamilier. Dette begrunnes blant annet i minoritetsfamiliers manglende systemforståelse og tillit til det norske barnevernet, i tillegg til at bruk av tolk medfører at samhandlingen tar mye lengre tid. Andre sentrale funn viser at informasjonsarbeid ble sett på som en viktig oppgave for å skape tillit og legitimitet, og samtidig redusere frykt for det norske barnevernet. I tillegg til kulturelle og språklige faktorer, ble også sosioøkonomiske faktorer, flyktningerelaterte faktorer og integrasjon sett på som viktige faktorer i samarbeid med etniske minoritetsfamilier. Nøkkelord: Barnevern, flerkultur, etnisk minoritet, kultursensitivitet, kulturforståelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15965
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDHEL-3980
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectFlerkulturen_US
dc.subjectEtnisk minoriteten_US
dc.subjectKultursensitiviteten_US
dc.subjectKulturforståelseen_US
dc.titleKultursensitivt barnevern. En kvalitativ studie av barnevernsarbeideres erfaringer i sitt møte med etniske minoritetsfamilieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel