Now showing items 1-1 of 1

    • Digitalisering av Friis' ”Ethnographisk kart over Finmarken” 

      Csipa, Antal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
      Jeg belyser i denne oppgaven hvordan digitalisering av Friis’ Etnografiske Kart over Finnmarken kan være gjennomførbar, for at kartbrukere skal kunne tolke ustandardiserte tegn på en hensiktsmessig måte. I en praktisk del diskuterer jeg den beste metoden for en vellykket digitalisering, når det gjelder filformater og valg av teknologi. Jeg identifiserer de ustandardiserte tegnene som Friis ...