Now showing items 1-1 of 1

    • Kunnskapsdeling og læring i en kunnskapsbedrift. En kvalitativ studie av læringsprosesser i Global Maritime 

      Haug, Ida Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
      Med utgangspunkt i en kvalitativ casestudie tar denne masteroppgaven for seg uformelle og formelle læringsprosesser i kunnskapsbedriften Global Maritime. Målet med oppgaven er å se på hvordan uformell og formell læring utspiller seg i bedriften og hvordan bedriften lærer best. Funnene fra denne studien baserer seg på intervju, observasjon og dokumentstudier og avdekker læringsprosesser som selvstyrt ...