Now showing items 1-1 of 1

    • Folden som analysekategori innen dokumentasjonsvitenskapen 

      Johansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
      Denne oppgaven tar for seg skapelsen av ny teori innen dokumentasjonsvitenskapen, med utgangspunkt i boken The Fold: Leibniz and the Baroque av Gilles Deleuze. Det er brukt tre dokumenteksempler i en analysedel som danner det empiriske grunnlaget for den sammenlignende analysen, konklusjonen forteller om denne analysekategorien tilfører noe nytt innen dokumnetasjonsvitenskapen.