Now showing items 1-20 of 45

  • Alabastgjenstandene på Værøy : en resepsjonsanalyse 

   Bergesen, Rognald Heiseldal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002)
   Overordnet problemstilling: Hvordan har publikums forståelse av Værøygjenstandenes motiver endret seg fra senmiddelalderen til perioden fra 1800 til 1820? Hovedoppgaven er en resepsjonsanalyse av en altertavle fra 1700-tallet i den gamle kirken på Værøy. Tavlens predella prydes av fem engelske alabastrelieffer, her omtalt som Værøy-gjenstandene, fra 1430-tallet. Hovedfagsoppgaven rekonstruerer, på ...
  • Contemporary artists from the circumpolar region. Aslaug Juliussen and Ronald W. Senungetuk 

   Gullickson, Charis Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-14)
   This thesis is a comparative study investigating contemporary circumpolar art, with main focus on the Norwegian artist Aslaug Juliussen and the Alaskan artist Ronald W. Senungetuk. Both artists are Indigenous people, yet neither of them has a preference of being identified as Indigenous artists. In analyzing six artworks, three by each artist, the ambivalent nature of the “Indigenous label” will be ...
  • Torgallmenningen i Tromsø: Fra effektivisering til det humane bylandskap. Analyse av reguleringsplanen fra 1956 og reguleringsforslaget fra 2004 

   Dunđerović, Milan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-12)
   Planlegging av det offentlige rom, Torgallmenningen i Tromsø. Omfanget er avgrenset til to reguleringsforslag; 1956 og 2004. Det er foretatt analyse av begge reguleringene og også bygningsfasadene fra de aktuelle tidsrommene. Avhandlingen danner en dypere forståelse av endringer og kartlegge hvilke former og funksjoner knyttet til Torgallmenningen som har blitt forandret eller videreført tross nye ...
  • Nettsider som estetiske objekt. En kunstvitenskaplig analyse. 

   Brataas, Wenche Eli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-15)
   Denne oppgaven handler om webdesign og det estetiske uttrykket i nettsider. De nettstedene som er tema i denne oppgaven, er nettsteder som i utgangspunktet ikke er laget som kunstverk, men som allikevel har en utforming og et uttrykk som gjør dem til estetiske objekter. Oppgaven handler ikke om internettkunst, som jo forlengst fått status som en egen kunstgenre, men heller om nettsteder som er laget ...
  • LIAF : kunstfestivalens objekter og prosjekt i det offentlige rom (1992-2004) : den kritiske impuls 

   Thorbjørnsrud, Eva Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Innen diskursen kunst i det offentlige rom har den utøvende praksisen innen utsmykningsfeltet på stedet Svolvær vært knyttet til etablerte moderne institusjoner som Utsmykkingsfondet og Nordnorsk kunstnersenter. Kunstfestivalens praksis og kunstobjekter i perioden 1992 – 2004 sees som et bidrag til denne forandring. (Disse verkene er avbildet på side 4 i oppgaven) De taes her til inntekt for ...
  • Flertydige rom : møter med tre malerier av Ida Lorentzen 

   Lundblad, Stine-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i en studie av tre malerier av den norskamerikanske kunstneren Ida Lorentzen. På grunn av Lorentzens motiviske tilknytning til interiørmaleriet har det vært vanlig å tolke verkene hennes i lys av andre kunstverk i samme genre. Samtidig har Lorentzens malerier klangbunn i en indre verden mer enn ytre fakta, og de blir derfor ofte forklart ut fra et historisk-biografisk ...
  • Identitet og kultur, seide og skulptur : en undersøkelse av Iver Jåks' skulpturer i et postkolonialistisk perspektiv. 

   Tingvoll, Tone Kristine Thørring (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-17)
   Iver Jåks (1932-2007) har blitt betegnet som ”den største samiske kunstneren”, ”en brobygger”, ”veiviser” og ”den som innførte modernismen i samisk kunst”. Separatutstillingen Iver Jåks retrospektiv i Museet for samtidskunst (1998-99), tildelingen av Ridder av Sankt Olavs Orden og festskriftet Ofelaš – Iver Jåks – Veiviseren (Universitetet i Tromsø 2002) er bare noen eksempler på en usedvanlig ...
  • På veg i nord-norsk byggeskikk 

   Ose, Ole Osborg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
   Denne masteroppgaven, levert våren 2009, handler om to boliger i Statens vegvesens eie. Den ene er på Hatteng, Storfjorden kommune i Troms fylke og den andre er på Langvasseid, Sør-Varanger i Finnmark fylke. Begge boligene er midtpipehus av planketømmer fra rundt 1930, og de er begge er fredet av Riksantikvaren i 2007. For Hatteng gjelder både fredningen og oppgaven våningshus, skjå og hønsehus, ...
  • Når det usynlige blir synlig : et møte med Egon Schieles kunstverk 

   Sørstrøm, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Kunstneren Egon Schiele (1890-1918) er en av Østerrikes viktigste kunstnere som sammen med blant annet Gustav Klimt og Oskar Kokoschka representerer modernismens utvikling i Wien rundt 1900. Til tross for sin korte levetid har han etterlatt seg en imponerende stor produksjon som inneholder både malerier, tegninger grafikk og skulpturer. Han er mest kjent for dristige fremstillinger av menneskekroppen ...
  • Forskjønnet ergonomi : estetikk og funksjonalitet i Peter Opsviks stoldesign 

   Widerøe, Michele Renée (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-16)
   Møbelformgiveren og industridesigneren Peter Opsvik (1939-) er mest kjent for sin store produksjon av ergonomiske stoler som spiller på lag med menneskekroppens behov. Blant dem Tripp Trapp-stolen, Balans Variable-stolen og Capisco-stolen (mest kjent som sadel-stolen). Disse stolene har vakt mye oppmerksomhet på grunn av deres unike bruk av ergonomi. Denne nye måte å tolke ergonomi på, gjør at Opsvik ...
  • Strikket kunst : en undersøkelse av det mediespesifikke, kjønn og humor i tre utvalgte verk fra utstillingen Strikknikk 

   Garden, Liv-Ragna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-23)
   Vandreutstillingen Strikknikk- Internasjonal strikkeutstilling ble vist i Bergen, Oslo og Arendal i perioden mai 2007- mars 2008. Utstillingen viste en stor bredde innen strikk som kunstnerisk språk i samtidskunsten. I denne oppgaven diskuterer jeg tre verk fra utstillingen. Det ene er kanadiske Janet Morton sitt verk Untitled (Domestic Interior) fra 2000. Verket er en samling av møbler som er ...
  • Marinemaler Betzy Akersloot-Berg : med fotfeste i Norge og Nederland : marinemaleriet i skjæringspunktet av romantikk og realisme : fra 1880- til tidlig 1900-tallet 

   Scherjon, Trix (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Oppgaven handler om kunstneren Betzy Akersloot-Berg, en yrkesaktiv kvinnelig marinemaler i den andre halvdelen av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, med fotfeste både i Norge og Nederland. Hun ble født i Aurskog på Østlandet den 16. des. 1850 og døde på øya Vlieland i Nederland den 18. des. 1922. Havet og kystlandskapet var hennes motivkrets. Hun startet sin kunstutdanning på Den Kongelige Tegneskole ...
  • Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter, 1952-1967. 

   Dybvik, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
   Masteroppgaven tar utgangspunkt i syv malerier av Inger Sitter i tiden mellom 1952 og 1967. Perioden er valgt for å vise hvordan hun gjennom eksperimentelle måter å bruke maleriets virkemidler på, går fra et figurativt formspråk, til en gradvis abstrahering og videre til et nonfigurativt uttrykk. I studien av disse bildene, har hensikten vært å finne ut hva forandringene dreide seg om, og i hvilke ...
  • Sápmis kunst i globaliseringens tid 

   Isaksen, Kjellaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Sápmis kunst i globaliseringens tid er hjemme både i det lokale og det globale. Oppgavens utgangspunkt er å sette Sápmis samtidskunst inn i en lokal og en global kontekst, gjennom refleksjoner rundt hva kunsten forteller og hvordan den plasseres inn i en global sammenheng, og forhåpentligvis gjennom refleksjon gi et bidrag som kan fortelle om Sápmis kunst der den befinner seg på den internasjonale ...
  • Nordlandsbåtens form 

   Pedersen, Tore Bugge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   I denne oppgaven har jeg beskrive Nordlandsbåtens form og utvikling ut fra tilvirkningsprosessene. Det er en utfordring å finne og bruke ord på Nordlandsbåtens form på en måte som gjør at jeg både blir forstått i dag, samtidig som at jeg vil yte miljøet den kommer fra en viss rettferd. For å beskrive formen har jeg gjørt en formanalyse, inspirert av arkitekturanalyse, men tillempet for å kunne ...
  • Vern av industriarkitektur etter krigsødeleggelser og gjenoppbygging : en undersøkelse av verneverdien knyttet til NSBs lokstaller og lokverksted i Narvik 

   Thorp-Larsen, Hanne Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-10-31)
   Problemstillingens tittel er Vern av industriarkitektur etter krigsødeleggelser og gjenoppbygging – en undersøkelse av verneverdien til NSBs lokomotivstaller og lokomotivverksted i Narvik. Avhandlingens tema omhandler industriarkitektur og kulturminnevern og om hvilke vernekriterier som legges til grunn for et fredningsvedtak i henhold til Kulturminneloven. To utvalgte bygningsobjekter, jernbanebygningene ...
  • Ibestad kirke i historisk og geografisk kontekst 

   Gaguina, Elizaveta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11)
   Oppgaven handler om Ibestad kirke og kirkestedet Hamnvik i Ibestad kommune, og forandringen som dette kirkestedet har gjennomgått. I arbeidet reiser jeg en problemstilling knyttet til hvorfor den gamle kirken fra middelalderen forsvant rundt 1880, og hvilke kriterier man hadde ved valg av utforming for den nye kirken. I drøfting av dette har jeg sett på Ibestad kirkes bygningshistorie. Jeg har også ...
  • Originalitet og appropriasjon hos Ludvig Karsten og Odd Nerdrum : analyse av seks verk 

   Jorda Langfeldt, Maria Cristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Gjennom en vandring blant forskjellige oppfatninger når det gjelder originalitet og appropriasjon, vil jeg gjennomføre en analyse om hvordan disse begrepene gjør seg synlige i Ludvig Karstens (1876-1926) og Odd Nerdrums (1944-) sine verk. Samtidig vil jeg undersøke hvis det finnes et fellespunkt eller en konneksjon mellom disse to kunstnere. Ettersom ”originalitet” stadig blir analysert fra nye ...
  • Il Gesù & Selimiye : En komparativ funksjonsanalyse : med metodiske utprøvninger 

   Flaaten, Silje Benedikte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05)
   Denne komparative funksjonsanalysen undersøker to religiøse billedprogram fra 1600-tallet slik de framstår i dag. Fokus er på kristendommen og kristen kunst i Roma, Italia, representert ved Il Gesù, og islam og islamsk kunst i Edirne, Tyrkia, representert ved Selimiye-moskeen. Fellesrommets utsmykning står sentralt i begge bygningene, men det er løst forskjellig kunstnerisk. Fokus for denne teksten ...
  • Flexible architechture for the dynamic societies : reflection on a journey from the 20th Century into the future 

   Acharya, Larissa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Summary Discussion surrounding the future of architecture has generated widespread interest in the last decades. During these years a vast amount of ideas concerning flexible architecture have been produced. The term flexible architecture has been generally understood as an architecture that responds to changes. The flexible architecture has been increasingly granted attention by today`s architects ...