Now showing items 1-20 of 45

  • Alabastgjenstandene på Værøy : en resepsjonsanalyse 

   Bergesen, Rognald Heiseldal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002)
   Overordnet problemstilling: Hvordan har publikums forståelse av Værøygjenstandenes motiver endret seg fra senmiddelalderen til perioden fra 1800 til 1820? Hovedoppgaven er en resepsjonsanalyse av en altertavle fra 1700-tallet i den gamle kirken på Værøy. Tavlens predella prydes av fem engelske alabastrelieffer, her omtalt som Værøy-gjenstandene, fra 1430-tallet. Hovedfagsoppgaven rekonstruerer, på ...
  • Amundsen jr. og funksjonalismen i 1930-årene 

   Jakobsen, Chatrine Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-18)
   Denne masteroppgaven omhandler Peter Arnet Amundsen jr. og forholdet mellom formalisme og funksjonalisme i hans villaarkitektur Dette forholdet blir belyst gjennom en analyse av Conrad Holmboes veg 25 og Skolegata 50, og videre diskutert ved hjelp av kildemateriale knyttet opp mot tema.
  • Anders Sunnas politiske kunst i det postkoloniale Sápmi 

   Sara, Per Asle (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg tre verk av Anders Sunna - Death Means Nothing for the Colours (2009), Four Nation Army (2014) og Get OFF DeFence (2016). Sunna har et eksplisitt politisk uttrykk som ofte grenser på et militant og aktivistisk formspråk, også med tanke på innhold. Verkene blir undersøkt for å vise hvordan kunstneren bruker ulike virkemidler for å fremheve, eksponere og fortelle om den ...
  • Arkitektur - nytt ved gammelt Nidarosdomen, British Museum og Louvre 

   Ingebrigtsen, Ann-Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-29)
   Denne oppgaven handler om arkitektur – arkitektur hvor en ny bygning er oppført i kontekst med en historisk bygning. Arkitekturstilene har endret seg mye siden renessanse og barokk, og særlig på 1900-tallet ble det et brudd mellom det klassisistiske og den moderne arkitekturen. Nye filosofiske tanker oppstod, og sammen med de oppstod det nye måter å tenke arkitektur på. Men en utfordring for den nye ...
  • Bo i Nord i Tromsø, fra idé til realitet. Et eksperiment for klimavennlige boliger og sosiale boformer 

   Bjørnsen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   I denne oppgaven beskrives Bo i Nord et boligområde sentralt på Tromsøya fra de første ideene, via det kommunale planarbeidet og til området stod ferdig. Boligområdet ble anlagt i 1990 og var planlagt som en boligutstilling i tilknyttet organisasjonen Winter Cities, og skulle vise eksempler på gode klimatilpassede boliger i arktiske strøk. Bo i Nord er et tettbygget småhusområde hvor boligene ligger ...
  • Contemporary artists from the circumpolar region. Aslaug Juliussen and Ronald W. Senungetuk 

   Gullickson, Charis Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-14)
   This thesis is a comparative study investigating contemporary circumpolar art, with main focus on the Norwegian artist Aslaug Juliussen and the Alaskan artist Ronald W. Senungetuk. Both artists are Indigenous people, yet neither of them has a preference of being identified as Indigenous artists. In analyzing six artworks, three by each artist, the ambivalent nature of the “Indigenous label” will be ...
  • Den romantiske Satan. En stilistisk analyse av motivet Satan i romantikken 

   Pedersen, Julie Høgby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
   En stilistisk analyse av Satan som motiv i romantikken. Ved siden av det kunsthistoriske får man også et innblikk i religion, historie og samfunn for å få en bedre forståelse av karakteren Satan og hvordan kunstnerne har valgt å fremstille han. Kunstnere som blir spesielt lagt vekt på i denne oppgaven er William Blake og Antoine Wiertz. Det blir gjort en sammenligning av disse kunstnerne og deres ...
  • Det polare portrettet som et rom for reforhandling av kjønn, maskulinitet og nasjonal identitet 

   Jenssen, Reidun Torske (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-15)
   Denne oppgaven undersøker det polare portrettet som et rom for å diskutere og reforhandle idéer om kjønn, maskulinitet og nasjonal identitet. Oppgaven diskuterer det polare portrettet som bærer av sentrale verdier i forbindelse med norsk selvforståelse, gjennom portretter av Marie Høeg, Monica Kristensen og Sayed Sattar Hasan iscenesatt som polare helter. Teksten analyserer portrettene i lys av ...
  • En kuratert reise i Synnøve Persens kunstnerskap. Samisk revitalisering, avkoloniserende arbeid og kunstnerisk fornyelse 

   Domaas, Andrea Klemetzen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   Denne oppgaven er en undersøkelse av fire kunstverk av Synnøve Persen - Skábma/ Mørketid (1978), Glássadiibmu/ Glassklokken (1982), Labyrint I (2009), og Crystal World - the Horizon/ Kristálla máilbmi - Albmeravda/ Krystallverden - horisont (2014). Gjennom disse verkene ser vi Persens kunstneriske utfoldelse gjennom nesten 40 år, og den samiske kunstens stadige fornyelse. Vi ser en evig vilje til ...
  • Flertydige rom : møter med tre malerier av Ida Lorentzen 

   Lundblad, Stine-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i en studie av tre malerier av den norskamerikanske kunstneren Ida Lorentzen. På grunn av Lorentzens motiviske tilknytning til interiørmaleriet har det vært vanlig å tolke verkene hennes i lys av andre kunstverk i samme genre. Samtidig har Lorentzens malerier klangbunn i en indre verden mer enn ytre fakta, og de blir derfor ofte forklart ut fra et historisk-biografisk ...
  • Flexible architechture for the dynamic societies : reflection on a journey from the 20th Century into the future 

   Acharya, Larissa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Summary Discussion surrounding the future of architecture has generated widespread interest in the last decades. During these years a vast amount of ideas concerning flexible architecture have been produced. The term flexible architecture has been generally understood as an architecture that responds to changes. The flexible architecture has been increasingly granted attention by today`s architects ...
  • Forskjønnet ergonomi : estetikk og funksjonalitet i Peter Opsviks stoldesign 

   Widerøe, Michele Renée (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-16)
   Møbelformgiveren og industridesigneren Peter Opsvik (1939-) er mest kjent for sin store produksjon av ergonomiske stoler som spiller på lag med menneskekroppens behov. Blant dem Tripp Trapp-stolen, Balans Variable-stolen og Capisco-stolen (mest kjent som sadel-stolen). Disse stolene har vakt mye oppmerksomhet på grunn av deres unike bruk av ergonomi. Denne nye måte å tolke ergonomi på, gjør at Opsvik ...
  • Fremveksten av industristedet Kjøpsvik ca 1900-1950. Arkitektur og regulering 

   Arntzen, Sølvi Aasvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-17)
   På begynnelsen av 1900-tallet var det stor industriutbygging i Norge. Man anla egne samfunn rundt virksomhetene med alt man trengte i umiddelbar nærhet. Slike industrisamfunn – bygget opp av industriherrer – var ikke noe nytt i europeisk sammenheng. Også i USA finner man eksempler på at byplanlegging var regnet som et viktig strukturelt virkemiddel i utviklingen av by- og industrisamfunn. Disse byene ...
  • Graffiti - en immateriell kulturarv 

   Moya, Gøran Michel Westermann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
   Ved å vise til UNESCOs definasjon av immateriell kulturarv vil jeg påstå at graffiti må defineres som dette. Gjennom å se på det særegne uttrykket som har vært tro til sin tradisjon opp gjennom historien, vil jeg vise at graffiti må behandles på lik linje som annen tradisjonskunst og dermed også som en immateriell kulturarv. Konsekvensen av dette er at både stat og kommune bør revudere sin politikk ...
  • Havmannen – om omgivelsenes betydning i betrakterens møte med skulptur i natur 

   Lande, Anja Kathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-12)
   Oppgaven handler om Havmannen, en skulptur av den engelske kunstneren, Antony Gormley, og hvordan den som skulptur i natur forholder seg til omgivelsene. I oppgaven ses det på hvordan omgivelser og landskap kan være deltagende i betrakterens møte med skulpturen og på hvordan skulptur kan framheve omgivelsene -like mye som omgivelsene kan framheve skulpturen. Hva vi ser når vi betrakter en skulptur ...
  • Ibestad kirke i historisk og geografisk kontekst 

   Gaguina, Elizaveta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11)
   Oppgaven handler om Ibestad kirke og kirkestedet Hamnvik i Ibestad kommune, og forandringen som dette kirkestedet har gjennomgått. I arbeidet reiser jeg en problemstilling knyttet til hvorfor den gamle kirken fra middelalderen forsvant rundt 1880, og hvilke kriterier man hadde ved valg av utforming for den nye kirken. I drøfting av dette har jeg sett på Ibestad kirkes bygningshistorie. Jeg har også ...
  • Identitet og kultur, seide og skulptur : en undersøkelse av Iver Jåks' skulpturer i et postkolonialistisk perspektiv. 

   Tingvoll, Tone Kristine Thørring (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-17)
   Iver Jåks (1932-2007) har blitt betegnet som ”den største samiske kunstneren”, ”en brobygger”, ”veiviser” og ”den som innførte modernismen i samisk kunst”. Separatutstillingen Iver Jåks retrospektiv i Museet for samtidskunst (1998-99), tildelingen av Ridder av Sankt Olavs Orden og festskriftet Ofelaš – Iver Jåks – Veiviseren (Universitetet i Tromsø 2002) er bare noen eksempler på en usedvanlig ...
  • Il Gesù & Selimiye : En komparativ funksjonsanalyse : med metodiske utprøvninger 

   Flaaten, Silje Benedikte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05)
   Denne komparative funksjonsanalysen undersøker to religiøse billedprogram fra 1600-tallet slik de framstår i dag. Fokus er på kristendommen og kristen kunst i Roma, Italia, representert ved Il Gesù, og islam og islamsk kunst i Edirne, Tyrkia, representert ved Selimiye-moskeen. Fellesrommets utsmykning står sentralt i begge bygningene, men det er løst forskjellig kunstnerisk. Fokus for denne teksten ...
  • Juanito Laguna and Ramona Montiel in the Anthropocene: An ecofeminist perspective on the artwork of Antonio Berni 

   Gómez, Rachel Andersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-15)
   I denne oppgaven analyserer jeg seriene om Juanito Laguna og Ramona Montiel av den Argentinske kunstneren Antonio Berni (1905-1981), gjennom et utvalg av miljøkritisk / økofeministisk teori. I den nåværende konteksten av globale klimaendringer, tror jeg denne analysemetoden tilfører en ny dimensjon til vår forståelse av Bernis serier. Økofeministisk filosofi hevder at det er en kobling mellom ...
  • Kirkeparken under endring. 4 tidsbilder fra Tromsø sentrum – fra 1800-tallet og til i dag 

   Vik, Liv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Oppgaven belyser hvordan Domkirkeplassen i Tromsø med kirkepark har endret seg fra tiden kirka ble bygget (1861) og til dagens moderne park, ved å se nærmere på hva som kan ha påvirket utformingen av parken i fire utviklingsfaser, både ideologisk og praktisk. Hovedstrukturen i oppgaven er en inndeling i fire faser av Domkirkeparkens utvikling. Første fase (1860-80) er etableringen av Domkirkeparken, ...