• Alabastgjenstandene på Værøy : en resepsjonsanalyse 

   Bergesen, Rognald Heiseldal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002)
   Overordnet problemstilling: Hvordan har publikums forståelse av Værøygjenstandenes motiver endret seg fra senmiddelalderen til perioden fra 1800 til 1820? Hovedoppgaven er en resepsjonsanalyse av en altertavle fra 1700-tallet ...
  • Amundsen jr. og funksjonalismen i 1930-årene 

   Jakobsen, Chatrine Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-18)
   Denne masteroppgaven omhandler Peter Arnet Amundsen jr. og forholdet mellom formalisme og funksjonalisme i hans villaarkitektur Dette forholdet blir belyst gjennom en analyse av Conrad Holmboes veg 25 og Skolegata 50, og ...
  • Arkitektur - nytt ved gammelt Nidarosdomen, British Museum og Louvre 

   Ingebrigtsen, Ann-Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-29)
   Denne oppgaven handler om arkitektur – arkitektur hvor en ny bygning er oppført i kontekst med en historisk bygning. Arkitekturstilene har endret seg mye siden renessanse og barokk, og særlig på 1900-tallet ble det et brudd ...
  • Contemporary artists from the circumpolar region. Aslaug Juliussen and Ronald W. Senungetuk 

   Gullickson, Charis Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-14)
   This thesis is a comparative study investigating contemporary circumpolar art, with main focus on the Norwegian artist Aslaug Juliussen and the Alaskan artist Ronald W. Senungetuk. Both artists are Indigenous people, yet ...
  • Den romantiske Satan. En stilistisk analyse av motivet Satan i romantikken 

   Pedersen, Julie Høgby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
   En stilistisk analyse av Satan som motiv i romantikken. Ved siden av det kunsthistoriske får man også et innblikk i religion, historie og samfunn for å få en bedre forståelse av karakteren Satan og hvordan kunstnerne har ...
  • Flertydige rom : møter med tre malerier av Ida Lorentzen 

   Lundblad, Stine-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i en studie av tre malerier av den norskamerikanske kunstneren Ida Lorentzen. På grunn av Lorentzens motiviske tilknytning til interiørmaleriet har det vært vanlig å tolke verkene ...
  • Flexible architechture for the dynamic societies : reflection on a journey from the 20th Century into the future 

   Acharya, Larissa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Summary Discussion surrounding the future of architecture has generated widespread interest in the last decades. During these years a vast amount of ideas concerning flexible architecture have been produced. The term ...
  • Forskjønnet ergonomi : estetikk og funksjonalitet i Peter Opsviks stoldesign 

   Widerøe, Michele Renée (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-16)
   Møbelformgiveren og industridesigneren Peter Opsvik (1939-) er mest kjent for sin store produksjon av ergonomiske stoler som spiller på lag med menneskekroppens behov. Blant dem Tripp Trapp-stolen, Balans Variable-stolen ...
  • Fremveksten av industristedet Kjøpsvik ca 1900-1950. Arkitektur og regulering 

   Arntzen, Sølvi Aasvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-17)
   På begynnelsen av 1900-tallet var det stor industriutbygging i Norge. Man anla egne samfunn rundt virksomhetene med alt man trengte i umiddelbar nærhet. Slike industrisamfunn – bygget opp av industriherrer – var ikke noe ...
  • Graffiti - en immateriell kulturarv 

   Moya, Gøran Michel Westermann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
   Ved å vise til UNESCOs definasjon av immateriell kulturarv vil jeg påstå at graffiti må defineres som dette. Gjennom å se på det særegne uttrykket som har vært tro til sin tradisjon opp gjennom historien, vil jeg vise at ...
  • Ibestad kirke i historisk og geografisk kontekst 

   Gaguina, Elizaveta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11)
   Oppgaven handler om Ibestad kirke og kirkestedet Hamnvik i Ibestad kommune, og forandringen som dette kirkestedet har gjennomgått. I arbeidet reiser jeg en problemstilling knyttet til hvorfor den gamle kirken fra middelalderen ...
  • Identitet og kultur, seide og skulptur : en undersøkelse av Iver Jåks' skulpturer i et postkolonialistisk perspektiv. 

   Tingvoll, Tone Kristine Thørring (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-17)
   Iver Jåks (1932-2007) har blitt betegnet som ”den største samiske kunstneren”, ”en brobygger”, ”veiviser” og ”den som innførte modernismen i samisk kunst”. Separatutstillingen Iver Jåks retrospektiv i Museet for samtidskunst ...
  • Il Gesù & Selimiye : En komparativ funksjonsanalyse : med metodiske utprøvninger 

   Flaaten, Silje Benedikte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05)
   Denne komparative funksjonsanalysen undersøker to religiøse billedprogram fra 1600-tallet slik de framstår i dag. Fokus er på kristendommen og kristen kunst i Roma, Italia, representert ved Il Gesù, og islam og islamsk ...
  • Kirker og grenser. Tre kirker som territorielle markører i nordområdene på 1800-tallet 

   Granlien, Silvana Elisabeth W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Hvorfor ble det bygget tre store kirker i spredt bebygde grenseområder mellom Norge, Finland og Russland over en periode på 20 år fra midten av 1800-tallet? Denne oppgaven handler om hvordan kirkebygging har blitt brukt ...
  • LIAF : kunstfestivalens objekter og prosjekt i det offentlige rom (1992-2004) : den kritiske impuls 

   Thorbjørnsrud, Eva Irene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Innen diskursen kunst i det offentlige rom har den utøvende praksisen innen utsmykningsfeltet på stedet Svolvær vært knyttet til etablerte moderne institusjoner som Utsmykkingsfondet og Nordnorsk kunstnersenter. Kunst ...
  • Marinemaler Betzy Akersloot-Berg : med fotfeste i Norge og Nederland : marinemaleriet i skjæringspunktet av romantikk og realisme : fra 1880- til tidlig 1900-tallet 

   Scherjon, Trix (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Oppgaven handler om kunstneren Betzy Akersloot-Berg, en yrkesaktiv kvinnelig marinemaler i den andre halvdelen av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, med fotfeste både i Norge og Nederland. Hun ble født i Aurskog på ...
  • Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter, 1952-1967. 

   Dybvik, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
   Masteroppgaven tar utgangspunkt i syv malerier av Inger Sitter i tiden mellom 1952 og 1967. Perioden er valgt for å vise hvordan hun gjennom eksperimentelle måter å bruke maleriets virkemidler på, går fra et figurativt ...
  • Når det usynlige blir synlig : et møte med Egon Schieles kunstverk 

   Sørstrøm, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Kunstneren Egon Schiele (1890-1918) er en av Østerrikes viktigste kunstnere som sammen med blant annet Gustav Klimt og Oskar Kokoschka representerer modernismens utvikling i Wien rundt 1900. Til tross for sin korte levetid ...
  • Nettsider som estetiske objekt. En kunstvitenskaplig analyse. 

   Brataas, Wenche Eli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-15)
   Denne oppgaven handler om webdesign og det estetiske uttrykket i nettsider. De nettstedene som er tema i denne oppgaven, er nettsteder som i utgangspunktet ikke er laget som kunstverk, men som allikevel har en utforming ...
  • Nordlandsbåtens form 

   Pedersen, Tore Bugge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   I denne oppgaven har jeg beskrive Nordlandsbåtens form og utvikling ut fra tilvirkningsprosessene. Det er en utfordring å finne og bruke ord på Nordlandsbåtens form på en måte som gjør at jeg både blir forstått i dag, ...