Now showing items 1-1 of 1

    • Ibestad kirke i historisk og geografisk kontekst 

      Gaguina, Elizaveta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11)
      Oppgaven handler om Ibestad kirke og kirkestedet Hamnvik i Ibestad kommune, og forandringen som dette kirkestedet har gjennomgått. I arbeidet reiser jeg en problemstilling knyttet til hvorfor den gamle kirken fra middelalderen forsvant rundt 1880, og hvilke kriterier man hadde ved valg av utforming for den nye kirken. I drøfting av dette har jeg sett på Ibestad kirkes bygningshistorie. Jeg har også ...