Now showing items 1-1 of 1

    • Sápmis kunst i globaliseringens tid 

      Isaksen, Kjellaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
      Sápmis kunst i globaliseringens tid er hjemme både i det lokale og det globale. Oppgavens utgangspunkt er å sette Sápmis samtidskunst inn i en lokal og en global kontekst, gjennom refleksjoner rundt hva kunsten forteller og hvordan den plasseres inn i en global sammenheng, og forhåpentligvis gjennom refleksjon gi et bidrag som kan fortelle om Sápmis kunst der den befinner seg på den internasjonale ...