Now showing items 1-1 of 1

    • Amundsen jr. og funksjonalismen i 1930-årene 

      Jakobsen, Chatrine Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-18)
      Denne masteroppgaven omhandler Peter Arnet Amundsen jr. og forholdet mellom formalisme og funksjonalisme i hans villaarkitektur Dette forholdet blir belyst gjennom en analyse av Conrad Holmboes veg 25 og Skolegata 50, og videre diskutert ved hjelp av kildemateriale knyttet opp mot tema.