Now showing items 1-1 of 1

    • Originalitet og appropriasjon hos Ludvig Karsten og Odd Nerdrum : analyse av seks verk 

      Jorda Langfeldt, Maria Cristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
      Gjennom en vandring blant forskjellige oppfatninger når det gjelder originalitet og appropriasjon, vil jeg gjennomføre en analyse om hvordan disse begrepene gjør seg synlige i Ludvig Karstens (1876-1926) og Odd Nerdrums (1944-) sine verk. Samtidig vil jeg undersøke hvis det finnes et fellespunkt eller en konneksjon mellom disse to kunstnere. Ettersom ”originalitet” stadig blir analysert fra nye ...