Now showing items 1-1 of 1

    • Smertensmannen fra Andøy. En komparativ funksjonsanalyse 

      Mathiassen, Sandra Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-02)
      Oppgaven tar for seg en Kristusfigur, kalt Smertensmannen, som i dag er plassert på Tromsø Museum. Det er en treskulptur fra tidlig 1400-tall som opprinnelig har stått i en kirke i Andøy kommune. Ved drøfting om figurens funskjon i senmiddelalderen vil oppgaven trekke inn andre lignende figurer fra nordisk middelalder i tolkningsarbeidet. Dette vil ligge til grunne for en komparativ funksjonsanalyse.