Now showing items 1-1 of 1

    • Den romantiske Satan. En stilistisk analyse av motivet Satan i romantikken 

      Pedersen, Julie Høgby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
      En stilistisk analyse av Satan som motiv i romantikken. Ved siden av det kunsthistoriske får man også et innblikk i religion, historie og samfunn for å få en bedre forståelse av karakteren Satan og hvordan kunstnerne har valgt å fremstille han. Kunstnere som blir spesielt lagt vekt på i denne oppgaven er William Blake og Antoine Wiertz. Det blir gjort en sammenligning av disse kunstnerne og deres ...