Now showing items 1-1 of 1

    • Identitet og kultur, seide og skulptur : en undersøkelse av Iver Jåks' skulpturer i et postkolonialistisk perspektiv. 

      Tingvoll, Tone Kristine Thørring (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-17)
      Iver Jåks (1932-2007) har blitt betegnet som ”den største samiske kunstneren”, ”en brobygger”, ”veiviser” og ”den som innførte modernismen i samisk kunst”. Separatutstillingen Iver Jåks retrospektiv i Museet for samtidskunst (1998-99), tildelingen av Ridder av Sankt Olavs Orden og festskriftet Ofelaš – Iver Jåks – Veiviseren (Universitetet i Tromsø 2002) er bare noen eksempler på en usedvanlig ...