Now showing items 1-1 of 1

    • Kirkeskipets ikonografi – stadig en levende tradisjon? Maktmiddel, utsmykking eller takksigelse? 

      Vik, Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
      I katolske kirker finner vi ofte votivskip, i evangelisk-lutherske kirker finner vi ofte kirkeskip. Begge typer er kirkeutsmykking, begge deler er skipsmodeller som henger i kirker, det er tradisjoner som minner om hverandre, men de har forskjellig utgangspunkt og innhold. Kirkeskip er en kirkeutsmykking med lav kostnadsterskel, mange i menighetene hadde anledning til å lage et kirkeskip til ...