Now showing items 1-20 of 212

  • Krig. En analyse av et prosjektarbeid i norsk og samfunnsfag i ungdomsskolens 9. klasse 

   Allern, Marit Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1983-04-29)
   Prosjektet er basert på erfaringspedagogikk med målsetting om at elevene skal utvikle sosiologisk fantasi. Prosjektet gjennomføres i to 9.klasser på en stor byskole i Tromsø tre uker i 1981 og tar utgangspunkt i 2. verdenskrig. Etter hvert blir det klart at nåtida må med for å skape en subjektiv forankring hos elevene. Det siste skal motvirke instrumentalisme i læringsprosessen. Utgangspunktet er ...
  • "Kjærleiken gjev oss eit andlet" : ein analyse av Hanne Aga: Bror sorg 

   Eriksen, Hilde Kat. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1991-10)
   Hovudoppgåva ”- Kjærleiken gjev oss eit andlet” drøftar poesiromanen Bror sorg av Hanne Aga, ut frå eit psykoanalytisk og narratologisk perspektiv. Teoretisk kviler analysen på den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan sine teoriar, ei fortolking av klassisk freudianisme basert på strukturalisme og post-strukturalisme. Dei narratologiske omgrepa i analysen er henta hos den franske litteraturteoretikaren ...
  • Tekstens nytelser : en lesning i og omkring Oscar Wildes roman The Picture of Dorian Gray 

   Skjoldbjærg, Finn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993)
  • In defence of Hellas. An analysis of Shelley's Hellas and its reception 

   Løkse, Mariann Cesilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1994-12)
   The purpose of this dissertation is to study the ways in which Shelley’s lyrical drama, Hellas, has been received, and to show how the poem belongs within the Shelley canon, both structurally and thematically. Hellas is a drama inspired by the Greek insurrection against Turkey in the 1820s, and the action is seen from the Turkish sultan Mahmud’s point of view. This enables Shelley to focus both ...
  • "Saftutpresseren": Russisk rocktekst i politisk brytningstid : seks tekster av Konstantin Kinčev 

   Steinholt, Yngvar B. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1996-03)
  • Sámi muitalanárbevierru ja mo luohti luovvana muitalusas 

   Utsi, Mai Britt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1998)
  • Kveenikirjallisuus pohjoisnorjalaisessa kirjallisuusinstituutiossa 

   Bogetvedt, Helena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1998-10-29)
   Oppgaven tar utgangspunkt i den litteratursosiologiske problemstillingen: hvilken plass har kvensk litteratur i den norske litteraturinstitusjonen. Herunder har jeg belyst hvordan kvensk identitet kommer frem i litteraturen, som kvenene har skrevet. Jeg har skrevet forholdsvis mye om kvenenes bakgrunn og kultur, fordi det i stor grad bestemmer hvilken status kvensk litteratur har i dag. Den kvenske ...
  • Gjennom symbolene. Et jungiansk blikk på skapelse og det feminine i Voluspå 

   Wynn, Aase (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1999-06-12)
   Hovedoppgaven Gjennom symbolene. Et jungiansk blikk på skapelse og det feminine er en jungiansk analyse av det norrøne gudediktet Voluspå fra Den eldre Edda, der sammenhengen mellom skapelse og det feminine i Voluspås myter blir undersøkt. Voluspå består av mange mytefragmenter. Samtida kjente til disse mytene som den moderne leser bare kan sette sammen som et ufullstendig puslespill. Jung knytter ...
  • Propaganda. Modernisering og politisk oppdragelse i Sovjetunionen 

   Bentz, Tore Børseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1999-06-15)
  • "One's life is peculiary one's own when one has invented it." En lesning av kjønnstematikk i Djuna Barnes' roman Nightwood. 

   Myrland, Inger-Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-05)
   ”I am the most famous unknown of the century!” Slik lød selvkarakteristikken fra Djuna Barnes (1892-1982) i et brev til forfatterkollegaen Natalie Barney i 1963.<sup>1</sup> Da var Barnes 71 år og hadde forlengst avskrevet muligheten for en bred litterær anerkjennelse etter å ha forfattet Nightwood, romanen denne oppgaven har som mål å si noe om. Når vi nå skriver 2000, 37 år senere, har dette ...
  • "Og alting tier" En studie av naturbegrepet i Knut Hamsuns dikt Skærgaardsø, Lad spille med Vaar over Jorden, Høstdag og Hvad suser i Natten. 

   Hansen, Hans Roald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-05-31)
   Denne hovedoppgaven er en studie av naturbegrepet i Knut Hamsuns dikt: Skærgaardsø, Lad spille med Vaar over Jorden, Høstdag og Hvad suser i Natten. Del 1 inneholder resepsjons-historien til Knut Hamsuns diktsamling Det vilde Kor samt en teoretisk tilnærming til analy-sen av naturbegrepet. Del II utgjør hoveddelen i oppgaven, og denne delen inneholder en analyse av forholdet mellom dikt-jeget, ...
  • "En ødemark og en dødens forgård". Det nordnorske stedet i Roy Jacobsens forfatterskap 

   Johansen, Lennart J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-12-14)
   Jeg har sett nærmere på noen av Roy Jacobsens tekster som har handlinga lagt til Nord-Norge. Disse tekstene er Det nye vannet og tre noveller i Det kan komme noen, nemlig "Steinene", "Møte" og "Det kan komme noen". Innafor hver enkelt tekst har jeg nærma meg det nordnorske fra det mer allmenne. Det vil si at jeg har starta med å anslå tekstenes tematikk, hvor forandring, og redsel for sådan, står ...
  • Bortenfor blånene : kanonisk utvikling innen samisk lyrikk i det 20. århundre 

   Skåden, Sigbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-05)
   Avhandlinga tar for seg de folkelig aksepterte hovedpillarene innen samisk lyrikk, og også samisk litteratur som helhet, i tre forskjellige perioder i det 20. århundre. Den tidlige oppblomstringa av samisk skriftkultur tidlig i århundret, representert ved Pedar Jalvi. Kampen for anerkjennelse av samiske rettigheter på 60- og 70-tallet, representert ved Paulus Utsi. Inngangen til det post-moderne mot ...
  • Frå Minnesota til Hardanger. Ei nærlesing av tre dikt av Robert Bly og Olav H. Hauges omsetjingar av dei. 

   Øvergaard, Wenche (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-05-10)
   Denne hovudoppgåva er ei nærlesing av tre dikt av den amerikanske poeten Robert Bly og Olav H. Hauges omsetjingar av dei same tre dikta. Dei tre dikta av Bly er: ”Waking from Sleep”, ”Driving Through Minnesota during the Hanoi Bombings” og ”Six Winter Privacy Poems.” Desse dikta er i Hauges omsetjingar blitt til:”Me vaknar or svevnen”, ”På veg gjennom Minnesota medan dei bombar Hanoi” og ”Seks ...
  • Kulissemotivet i ”Sensommer”, ”Møte” og ”Et spann av tid” i Kjell Askildsens Kulisser (1966) 

   Lindgård, Ragnhild Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-05-31)
   I denne hovedoppgaven analyserer jeg disse tre novellene i Kjell Askildsens Kulisser fra 1966: ”Sensommer”, ”Møte” og ”Et spann av tid”. Av novellesamlingens åtte noveller er det disse tre som har et eksplisitt uttrykt kulissemotiv, og jeg ønsker å finne ut hvilken betydning det eksplisitt uttrykte kulissemotivet har i hver enkelt novelle. Siden samlingen heter Kulisser og kulissene uttrykkes ...
  • Ei tolking av Brannen av Tarjei Vesaas 

   Kydland, Reidun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-06-15)
   Hovudoppgåva er ei tolking av romanen Brannen av Tarjei Vesaas. Brannen er ein modernistisk roman som kom ut i 1961. Romanen handlar om den unge guten Jon som bur på hybel i eit hus, og som følgje av ei telefonoppringing gjev seg i veg ned trappene og ut og i gang med ei vandring. Vandringa fungerer strukturerande i romanen, og på denne vandringa har Jon mange opplevingar, mange skrekkelege møte med ...
  • "...en sprø hest i evighetens øye". Modernitet, galskap og identitet i Einar Már Gudmundssons Universets Engler. 

   Uteng, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-02)
   I denne avhandlingen har jeg sett på hvordan karakterene i Einar Már Guðmundssons roman Universets Engler lever og utvikler sin selvidentitet i moderniteten. Jeg har også studert ulike formaspekter ved romanen. En problemstilling i avhandlingen var hvordan menneskene i Universets Engler lever og utvikler sin selvidentitet i moderne tid, og min tese var at Anthony Giddens’ teorier i boka Modernitet ...
  • Via negativa. Del I: En lesning av Vladimir Makanins "Stol, pokrytyj suknom i s grafinom poseredine". Del II: J. S. Bachs "Goldbergvariasjoner" og "Stol, pokrytyj" 

   Nymo, Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-08)
   I denne oppgaven er det lagt vekt på å fremstille to hypoteser. For det første at Stol, pokrytyj er fundamentert i en negasjonspoetikk. Dette er i tillegg et forsøk på å bidra til en systematisering av Makanins poetikk; det gir en fremgangsmåte for lesning som kan prøves i forhold til andre fortellinger av Makanin. Negasjonsaspektet kan være med på å forklare de sprikende lesningene som blir gitt ...
  • ”I flanørens fotspor”. En analyse av Lars Saabye Christensens roman "Halvbroren". 

   Hanken, Anita Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-18)
   Med denne oppgaven har jeg ønsket å belyse det spesifikt bylitterære aspektet i Lars Saabye Christensens forfatterskap. Jeg har laget en analyse av Halvbroren, med særlig vekt på forholdet og motsetningene mellom de to hovedpersonene Barnum og Fred. Den sentrale problemstillingen er hvorvidt de kan oppfattes som flanører. Walter Benjamin avgrenset flanøren til 1800-tallets Paris. Er flanøren død, ...