Now showing items 1-1 of 1

    • Krig. En analyse av et prosjektarbeid i norsk og samfunnsfag i ungdomsskolens 9. klasse 

      Allern, Marit Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1983-04-29)
      Prosjektet er basert på erfaringspedagogikk med målsetting om at elevene skal utvikle sosiologisk fantasi. Prosjektet gjennomføres i to 9.klasser på en stor byskole i Tromsø tre uker i 1981 og tar utgangspunkt i 2. verdenskrig. Etter hvert blir det klart at nåtida må med for å skape en subjektiv forankring hos elevene. Det siste skal motvirke instrumentalisme i læringsprosessen. Utgangspunktet er ...