Now showing items 92-111 of 152

  • Long-distance anaphora in Latin 

   Solberg, Per Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   This thesis investigates the distribution of long-distance anaphors (LDAs) in Latin and proposes an analysis which takes into account both syntactic and pragmatic factors. It is generally assumed in the grammatical literature that complement clauses of reported speech/thought constitute a relevant domain for long-distance anaphora in Latin. This claim has been challenged in Benedicto (1991), as there ...
  • Los adjetivos adverbiales pospuestos al sustantivo. Un estudio sobre posición y significado 

   Nielsen, Natalia Bjerkeng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Adjektivets stilling er noe vi ikke tenker over på norsk, siden det alltid skal stå foran substantivet, men på andre språk har adjektivene flere muligheter. Denne oppgaven er et studium av såkalte adverbiale adjektiver, som vanligvis er foranstilt, og hvorfor noen av disse likevel ofte står bak substantivet.
  • Los dobles participios en español: Estudio de corpus 

   Svensen, Kristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Some verbs in Spanish present in their non-finite verb form of past participles the possibility of possessing both a regular and an irregular form: 'Freído'/'frito'(fried), 'imprimido'/'impreso' (printed), etc. It is well known that the past participle may function both as a verb and as an adjective, and this universality makes it particularly interesting to observe how these doublets of participles ...
  • Los verbos de apoyo en español: estudio de pillar, agarrar, coger y tomar 

   Olsen, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
   The goal of this master thesis is to develop an empiric study of four Spanish light verbs, which have semantically close meaning: agarrar, pillar, tomar, and coger; roughly, ‘to take’. There are thus two interesting components of this study: to understand better the behavior of these verbs when they function as light verbs and to find leads in how to differentiate their use, as at first they appear ...
  • Los verbos mudables Una investigación acerca de la relación entre aspecto y significado en predicados estativos 

   Andreassen, Gjermund Arnold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-09-10)
   I denne oppgaven studeres de språklige forhold i spansk som må gjelde for at et tilstandsverb (estado) skal forvandles til å være et begivenhetsverb (logro) når det opptrer i tid-aspekt-formen indefinido. a. `Sabe la noticia` (estado) – ` Vite nyheten` (tilstand) b. `Supo la noticia`(logro) – `Fikk vite nyheten` (begivenhet) I studien sammenliknes to kategorier tilstandsverb i spansk gjennom ...
  • "Man kan jo ikke si chill'an bæstemor" : språklig variasjon på Lyngseidet 

   Eriksen, Ann-Tove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-02-13)
  • Mellom Blåbjøllbakken og Pompeij. Stadnamn, minne og identitet i Tor Jonssons poesi 

   Evensen, Astrid Sann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   This thesis deals with the meaning of place names in poetry, especially in the poetry of the norwegian poet Tor Jonsson. It is a common view among many scholars that names have no sense or only a minimal sense, and that their meaning is mostly to refer to certain objects. In this thesis the author argues the view that place names often have a great amount of meaning attached to them. The meaning ...
  • Minoritetsspråklige elevers møte med litteraturlesing. En kvalitativ studie av litteraturens potensiale i norskundervisningen 

   Ellingsen, Tonje Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-20)
   Sammendrag Denne kvalitative studien tar for seg minoritetsspråklige elevers møte med litteraturlesing i norskfaget, og er en mastergradsoppgave i norskdidaktikk. Hensikten med studien er å undersøke hvordan man kan arbeide med litteratur på flere måter og nivåer i norskfaget hos minoritetsspråklige elever. For å finne nærmere ut om dette spennende temaet, har jeg formulert følgende problemstilling: ...
  • Modal-dependence and naturalness in phonology: confronting the ontogenetic question 

   Collins, Joe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-21)
   Phonologists have long debated the role of phonetics in phonological theories. A key point in this debate is whether or not phonological computation is to be regarded as modally-independent, that is, whether or not facts about the articulatory and perceptual organs are regarded as external to the phonology. This dissertation argues for a form of grounded phonology, by drawing on findings in ...
  • ”Mon val vuorrástuvam duoinna nuortasámegielain” : Ufuohta ja Oarje Romssa suopmana gullevašvuohta davvisámegillii ja julevsámegillii 

   Eriksen, Ardis Evelyn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Oppgaven er knyttet til den samiske dialekten i Ofoten og Sør-Troms, hva som har påvirket denne dialekten opp gjennom tidene og hvilke påvirkningsfaktorer som har formet språksituasjonen. Oppgaven gjør også rede for rammene og vilkårene for samisk språk i området, og hvordan bruken har utviklet seg i løpet av 1900-tallet. Dialekten i Ofoten og Sør-Troms er den sørligste og vestligste dialekten av ...
  • Motivation, proficiency and textbook differences in two upper secondary school English classes 

   Feka, Adrian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-31)
   This thesis compares the motivation and English proficiency differences between two English classes at the upper secondary school level in Norway. One of the classes is a General Studies class with 25 students while the other is a Building and Construction class with 13 students. The two textbooks used in these classes are also compared and analyzed to see if the differences found correlate with any ...
  • "My kjedelige grena i ol ass". Stilistisk variasjon i en gruppechat på Facebook 

   Lande, Thor Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Denne sosiolingvistiske studien av computer-mediated communication (CMC) tar utgangspunkt i 4945 meldinger postet i løpet av et halvt år i en gruppechat på Facebook. Chatten har ni mannlige deltagere i midten av tjueårene, inkludert undertegnede. Studien representerer den brukerorienterte tradisjonen i CMC-forskningen, og forfekter synet om at språkbruk på og utenfor nettet bør studeres i sammenheng. ...
  • n, l, t og d : en komparativ studie av palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten 

   Sætermo, Monica Simonsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11)
   Med dette mastergradsprosjektet har jeg tatt for meg palatal versus postalveolar realisering av de opphavlig lange dentalene/alveolarene n, l, t og d i Alta-dialekten. Jeg har undersøkt dette språktrekket blant seks 14–15-åringer, seks 40–50-åringer og seks 80–90-åringer fra tre ulike deler av bygdebyen: Bossekop, Elvebakken og Kronstad. Undersøkelsen viser at de språklige variablene n, l, t og d ...
  • Nasjonsrelaterte stedsnavn på Svalbard : hvilke nasjoner har satt flest spor etter seg? 

   Ulvang, Oddvar Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-10-29)
   Temaet for denne avhandlingen er nasjonshegemoniet innen stedsnavn på Svalbard, et norsk område med et areal på størrelse med Nordland og Troms fylker til sammen. Her har mange forskjellige nasjoner satt spor etter seg i stedsnavna i forbindelse med vitenskaps- og fangstekspedisjoner. Svalbard ble i 1925 en del av Norge, men før dette har nordmenn, svensker, russere, briter, tyskere, hollendere og ...
  • Navneskikker i Lyngen på 1800-tallet : en undersøkelse av navngiving i et språkkontaktområde i et etnisk og religiøst perspektiv 

   Letto, Torill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Lyngen kommune i Nord - Troms er interessant i et etnisk perspektiv i.o.m møtet mellom kvener, samer og nordmenn. Språkvitenskapen har påvist at møtet mellom folkegruppene har satt spor i talemålet i området. Jeg ønsket å undersøke om dette flerkulturelle møtet har vært av betydning også i forhold til navngiving. Undersøkelsen min har karakter av en komparativ analyse av navngivingspraksisen mellom ...
  • Noen trekk ved fornavnsskikken i Saltdal - med vekt på 1800-tallet 

   Nilsen, Janne Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-12-13)
   Avhandlingen omhandler fornavn, navnestatistikk, 1800-tallet, Saltdal, moten med bibelske navn rundt år 2000
  • Norsk skolepolitikk overfor kvenene 1720-1996 

   Seppola, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1996-06)
   Oppgaven forteller som tittelen sier om skolesituasjonen for kvenene fra de eldste tider og fram til i dag. Lest som en helhet gir den en samlet oversikt over den kvenske kultursituasjonen. Den forteller oss hvem kvenene er, og gir en oversikt over bruken av kvensk før og nå. Ikke bare over geografiske områder, men også en oversikt over hvilke domener av samfunnet kvensk brukes og har vært ...
  • Norsk språkvitenskap i perioden 1965 - 1995 

   Tveter, Evy Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-31)
   Denne oppgaven ser på utviklingen i språkvitenskapen i Norge i perioden 1965 - 1995. Fokus er på overgangen mellom historisk-komparativ språkvitenskap, strukturalisme og generativ grammatikk, og forholdet mellom disse. Det blir tatt utgangspunkt i vitenskapsteoretikeren Larry Laudan og hans teorier om vitenskapelig utvikling.
  • The null subject stage and children's referential choice: a case study of an English-speaking monolingual 

   Heravi Karimouy, Mitra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-14)
   This thesis explores the null subject phenomenon in English-speaking monolingual children by taking a closer look at the effect of discourse-pragmatic features on the realization of subject arguments in the speech of an English-speaking child. For that purpose, first the three dominant approaches in the literature, namely grammatical, performance and discourse-pragmatic accounts, are reviewed. Then, ...
  • Nynorsk som sidemål: En holdningsstudie blant elever og norsklærere på ungdomstrinnet 

   Karstad, Ann Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-02)
   Denne studien tar for seg holdninger til nynorsk som sidemål blant elever på tiende trinn og deres norsklærere i Tromsø. Ved hjelp av spørreskjemaundersøkelser og intervjuer har jeg undersøkt utbredelsen og mangfoldet av ulike meninger til skriftspråket nynorsk generelt, og sidemålsundervisningen spesielt. Spørreundersøkelsene ble også gjennomført blant et mindre utvalg elever og lærere i Indre ...