Now showing items 146-152 of 152

  • “Vi ungdomma sir jo sånn /ʃ/ i stedet for /ç/”. Ei sosiolingvistisk sammenligning av fonemutviklinga av /ç/ og /ʃ/ i Tromsø og Trondheim 

   Jacobsen, Anna Skjevik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   I denne masteravhandlinga har jeg tatt for meg utviklinga av et mulig fellesfonem av postalveolar frikativ /ʃ/ og palatal frikativ /ç/ hos ungdom i Trondheim og Tromsø. Ved hjelp av kvantitativ metode har jeg undersøkt utviklinga blant 88 ungdomsskoleelever i de to byene. I forkant formulerte jeg følgende spørsmål: Hvordan ser utviklinga i retning av et eventuelt fellesfonem ut i Tromsø og Trondheim? ...
  • Vowel epenthesis and consonant deletion in loanwords : a study of Akan 

   Adomako, Kwasi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-02)
   In this thesis, I discuss loanword adaptation in Akan. I show that in Akan loanword adaptation, two major phonological processes such as vowel epenthesis and consonant deletion apply. While vowel epenthesis occurs in word-initial clusters, word-medial clusters and word-final obstruents/clusters, consonant deletion applies to only word-final clusters. The sonority level of the target consonants ...
  • Wh-question and focus construction in Bengali : word order variation and acquisition 

   Rahman, Syed Shahrier (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-28)
   In this study we have tested Bengali adult native speakers’ word order choices with respect to information structure and have compared their preferences to the Bengali native children acquirers. The study shows that Bengali word order scrambling is available in various type of sentences like declaratives, wh-questions and focus constructions. The scrambling is not at all optional in this language; ...
  • What’s in a metaphor? : the use of political metaphors in the Conservative and Labour parties 

   Johansen, Tone Aksberg Bjerkmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   This thesis investigates Conservative’s and Labour’s use of metaphors in their 1997 manifestos. Using Conceptual Metaphor Theory and Lakoff’s Strict Father and Nurturant Parent models as framework, we look for conceptual metaphors as well as possible relations to underlying morality and family based reasoning, as predicted by the SF and NP models. The hypothesis is that the ideological differences ...
  • æ sitt med klump i halsen når æ skriv det hær : dialekt i skriftspråket i debattforum knytt til tre norske nettaviser 

   Evjen, Liv Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-18)
   Denne studien tar for seg bruk av dialekt i skriftspråket i debattar på tre norske nettstader. Nettstadene heiter nordlending.no, Fjordaglimt og mittglomdal.no og er knytt til nettavisene an.no (Avisa Nordland), firda.no og glomdalen.no gjennom nettsamfunnet Origo. Materialet som ligg til grunn for analysen, er sett saman av debattinnlegg som er publisert i diskusjonsfelta under saker som dei tre ...
  • «Æ snakke i alle fall ikke gammel tromsødialekt!» En språkvitenskapelig masteravhandling om variantbruken av nektingsadverbet i tromsømålet. 

   Fiva, Maren Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne avhandlingen avdekker fordelingen av «ikke» og «ikkje» i tromsømålet. Problemstillingen for avhandlingen er utformet som tre spørsmål: 1) Hvilken variant av nektingsadverbet er vanligst hos ungdom i Tromsø, 2) Er det forskjell mellom Tromsøya og områdene rundt? og 3) Hvordan fordeler bruken av variantene seg hos de ulike kjønnene? Analysen er basert på rapportert og faktisk bruk hos 74 ungdommer. ...
  • Аналитические прилагательные и аналитизм в современном русском языке 

   Edberg, Bjørg Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
   Краткое изложение Русский язык относится к синтетическим языкам, и грамматические значения слов выражаются в нем словоизменительными морфемами (Гак 1990). Однако многие лингвисты считают, что в русском языке наблюдается тенденция к аналитизму, где синтаксис играет более важную роль, чем словоизменение. Изменения в языковом строе ярче проявляются у имен (Бондаревский 2009). Принято считать, что ...