Now showing items 161-168 of 168

  • Wh-question and focus construction in Bengali : word order variation and acquisition 

   Rahman, Syed Shahrier (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-28)
   In this study we have tested Bengali adult native speakers’ word order choices with respect to information structure and have compared their preferences to the Bengali native children acquirers. The study shows that Bengali word order scrambling is available in various type of sentences like declaratives, wh-questions and focus constructions. The scrambling is not at all optional in this language; ...
  • What’s in a metaphor? : the use of political metaphors in the Conservative and Labour parties 

   Johansen, Tone Aksberg Bjerkmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   This thesis investigates Conservative’s and Labour’s use of metaphors in their 1997 manifestos. Using Conceptual Metaphor Theory and Lakoff’s Strict Father and Nurturant Parent models as framework, we look for conceptual metaphors as well as possible relations to underlying morality and family based reasoning, as predicted by the SF and NP models. The hypothesis is that the ideological differences ...
  • "Æ blir bare helt amazed over kor godt fungeranes hjernen hannes e liksom". En studie av 'bare' og 'liksom' blant ungdommer i Vardø og Tromsø 

   Martinussen, Victoria Stene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Denne mastergradsoppgaven har hatt som siktemål å undersøke hvordan de diskursive og sosiale funksjonene til diskurspartiklene 'bare' og 'liksom' kommer til uttrykk blant ungdom i Vardø og Tromsø. Denne studien er en studie som posisjonerer seg i feltet mellom interaksjonelt orientert sosiolingvistikk på den ene siden og samtaleanalyse på den andre. Jeg har benyttet meg av teoretiske perspektiver ...
  • æ sitt med klump i halsen når æ skriv det hær : dialekt i skriftspråket i debattforum knytt til tre norske nettaviser 

   Evjen, Liv Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-18)
   Denne studien tar for seg bruk av dialekt i skriftspråket i debattar på tre norske nettstader. Nettstadene heiter nordlending.no, Fjordaglimt og mittglomdal.no og er knytt til nettavisene an.no (Avisa Nordland), firda.no og glomdalen.no gjennom nettsamfunnet Origo. Materialet som ligg til grunn for analysen, er sett saman av debattinnlegg som er publisert i diskusjonsfelta under saker som dei tre ...
  • «Æ snakke i alle fall ikke gammel tromsødialekt!» En språkvitenskapelig masteravhandling om variantbruken av nektingsadverbet i tromsømålet. 

   Fiva, Maren Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne avhandlingen avdekker fordelingen av «ikke» og «ikkje» i tromsømålet. Problemstillingen for avhandlingen er utformet som tre spørsmål: 1) Hvilken variant av nektingsadverbet er vanligst hos ungdom i Tromsø, 2) Er det forskjell mellom Tromsøya og områdene rundt? og 3) Hvordan fordeler bruken av variantene seg hos de ulike kjønnene? Analysen er basert på rapportert og faktisk bruk hos 74 ungdommer. ...
  • "Æ syns han e litt mere dialæktat enn mæ". En sosiolingvistisk variasjonsstudie blant ungdom på Drag 

   Andreassen, Line-Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   I dette mastergradsprosjektet ligger fokuset på talemålsvariasjon blant ungdommer fra språkkontaktområdet Drag, og hvilke faktorer som kan være med på å forklare disse variasjonsmønstrene. Drag er et lite tettsted i Tysfjord kommune i Nordland, som ligger om lag 20 mil nord for Bodø og 12 mil sør for Narvik. I denne studien har jeg valgt å plassere dragsdialekten nord i saltenområdet, siden Drag ...
  • "Æ syns vi har pen nordnorsk dialekt". En sosiolingvistisk studie av palatalisering i Vardø 

   Havstein, Maria Bakke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   I dette mastergradsprosjektet har jeg undersøkt deler av talemålsutviklinga i Vardø. Jeg har sett nærmere på hvordan lang n og l, som opprinnelig har hatt palatal uttale i Vardø, realiseres av en gruppe språkbrukere i byen. Informantene i denne studien er 16 språkbrukere fra Vardø. Åtte av dem er i alderen 17-19 år, fire er mellom 30 og 45 år og de fire i den eldste gruppa er mellom 59 og 70 år. ...
  • Аналитические прилагательные и аналитизм в современном русском языке 

   Edberg, Bjørg Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
   Краткое изложение Русский язык относится к синтетическим языкам, и грамматические значения слов выражаются в нем словоизменительными морфемами (Гак 1990). Однако многие лингвисты считают, что в русском языке наблюдается тенденция к аналитизму, где синтаксис играет более важную роль, чем словоизменение. Изменения в языковом строе ярче проявляются у имен (Бондаревский 2009). Принято считать, что ...