Now showing items 150-152 of 152

  • æ sitt med klump i halsen når æ skriv det hær : dialekt i skriftspråket i debattforum knytt til tre norske nettaviser 

   Evjen, Liv Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-18)
   Denne studien tar for seg bruk av dialekt i skriftspråket i debattar på tre norske nettstader. Nettstadene heiter nordlending.no, Fjordaglimt og mittglomdal.no og er knytt til nettavisene an.no (Avisa Nordland), firda.no og glomdalen.no gjennom nettsamfunnet Origo. Materialet som ligg til grunn for analysen, er sett saman av debattinnlegg som er publisert i diskusjonsfelta under saker som dei tre ...
  • «Æ snakke i alle fall ikke gammel tromsødialekt!» En språkvitenskapelig masteravhandling om variantbruken av nektingsadverbet i tromsømålet. 

   Fiva, Maren Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne avhandlingen avdekker fordelingen av «ikke» og «ikkje» i tromsømålet. Problemstillingen for avhandlingen er utformet som tre spørsmål: 1) Hvilken variant av nektingsadverbet er vanligst hos ungdom i Tromsø, 2) Er det forskjell mellom Tromsøya og områdene rundt? og 3) Hvordan fordeler bruken av variantene seg hos de ulike kjønnene? Analysen er basert på rapportert og faktisk bruk hos 74 ungdommer. ...
  • Аналитические прилагательные и аналитизм в современном русском языке 

   Edberg, Bjørg Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
   Краткое изложение Русский язык относится к синтетическим языкам, и грамматические значения слов выражаются в нем словоизменительными морфемами (Гак 1990). Однако многие лингвисты считают, что в русском языке наблюдается тенденция к аналитизму, где синтаксис играет более важную роль, чем словоизменение. Изменения в языковом строе ярче проявляются у имен (Бондаревский 2009). Принято считать, что ...