Now showing items 26-42 of 42

  • Mellom Luther og Læstadius : sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948 

   Andreassen, Bengt-Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001)
  • Muslimske identiteter i Tromsø 

   Molaug, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009)
   Muslim identities in Tromsø This thesis explores how seven Muslims in Tromsø understand different frames and conditions for their various Muslim identities. Seven interviews, analyzed and compared using Thomas A. Tweeds Crossing and Dwelling: A Theory of Religion (2006), illuminates how each orient themselves as Muslims in and according to different times and spaces. The interviews are done with ...
  • Oss og De andre. En analyse av de andres betydning i norrøn religion 

   Andersen, Anine Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-05)
   Hovedgruppene av vesener i norrøn religion regnes for å være guder og jotner, som henholdsvis representerer ordens og kaosmaktene i det norrøne kosmos. I de norrøne mytene kjemper gudene en kamp mot jotnene for å opprettholde orden, og for å bekjempe ragnarok og verdens undergang. Jotnene representerer de eldste vesener i kosmos, men æsene (æser og vaner utgjør gudegruppen) stammer fra det samme ...
  • Over veien : en romlig analyse av relasjoner mellom Walton Breck Christ Church og Anfield Stadium 

   Sollid, Brynjar Labugt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Based on four months of fieldwork in Liverpool, this ethnographic thesis looks at relations between Walton Breck Christ Church (WBCC) and Anfield Stadium. WBCC, a part of the Church of England, is situated just across the road from the home stadium of Liverpool FC. Because of the geographical proximity, a number of relations occur. The stadium is the cornerstone business in the neighbourhood, and ...
  • Religion og rusomsorg : en studie av ansatte og frivillige i Kristiansand Blå Kors-forening og på Borgestadklinikken avdeling Loland 

   Sigvaldsen, Tina Østerud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-07)
   This thesis explores how religion is expressed by employees and voluntary personnel affiliated with The Blue Cross during two months the summer of 2011. The question I try to answer is “how is religion expressed in the operations and activities of the Blue Cross in the municipalities of Kristiansand and Vennesla in the summer of 2011?” The Blue Cross is a Christian organization engaged in treatment ...
  • Religiøsitet og lokalitet. Embetsblikk på periferiens Norge 

   Andersen, Silja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-13)
   Temaet for oppgaven er en prestekone og en prest sine blikk på Sør-Varanger-samfunnet henholdsvis på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Det geografiske, kulturelle og sosiale rammeverket er lokalisert til Sør-Varanger, Norges grenseområde mot Russland og Finland. Sør-Varanger sees som periferi i forhold til et nasjonalt perspektiv, der nasjonsbygging og fornorskning sto sentralt som ...
  • Res Gestae Divi Augusti kap. 34, en myteteoretisk analyse 

   Gjølstad, Njål P. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   En studie av kap. 34 i tekstsamlingen Res Gestae Divi Augusti – Den hellige Augustus’ prestasjoner (RG). Jeg analyserer RG 34 i lys av religionsforskeren Bruce Lincolns myteteori om myte som ideologi i narrativ form, slik han presenterer den i boken Theorizing Myth fra 1999. Jeg har i avhandlingen benyttet meg av denne teorien i et forsøk på å belyse den nye statsmakten, principatet, som vokste frem ...
  • Ritualteori og det moderne : magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual 

   Aanestad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Dette er en oppgave om ritualteori. Fokuset vil være på hvordan teoriene fremstiller ritual som studieobjekt, og særlig hvordan de ser på ritualers virkning. Dette er interessant fordi Europas moderne historie er preget av et syn på ritualer som særlig virkningsløse og primitive, og som en motsats til det opplyste samfunnet hvor vitenskap og rasjonalitet rådet. Etterkrigstiden har utfordret mange ...
  • Satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur 

   Forsberg, Kim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Denne avhandlingen tar for seg satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur. Fokuset dreier seg rundt hvordan aktører erverver religiøse symboler og terminologi inn i sine musikalske konsepter, og hvordan de selv benytter og forstår denne symbolbruken. Det trekkes paralleller mellom grunnverdier i LaVey-satanisme og Black metal-kultur, med fokus på elementer som individorientering og antikonven ...
  • Se i nåde til meg - syndige menneske : om syndsbekjennelsens plass i liturgien 

   Angell, May Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   ”Syndsbekjennelsen skal ut av gudstjenesten.” Det er et av forslagene fra arbeidet med liturgireform i Den norske kirke. I 2010 skal en gudstjenesteliturgi være ferdig. Kirkens liturgi knytter dagens kirke tilbake til oldkirken ved at flere av leddene har sin opprinnelse der og oppleves som umistelige for kirken. På den andre siden anses det som viktig at liturgien kommuniserer med samtidens mennesker. ...
  • Seiðr : seid, sjamanisme og ergi : en kontekstuell analyse 

   Klokkervoll, Arild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Seid ble i vikingtid og middelalder regnet som den sterkeste og farligste formen for norrøn trolldom. Avhandlingen tar for seg og kombinerer to hovedproblemer som har dominert forskningen på seid: forholdet mellom seid og sjamanisme, og seidmennenes tilknytning til ergi – umandighet og skam. Oppgaven innledes av en gjennomgang av feltets forskningshistorie, og etterfølges av to kapitler der bruken ...
  • The Seventh Generation: Artikulasjoner av religion og urfolk i en dokumentar om Standing Rock. 

   Mortensen, Eimile Jegenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
   This projects focus lies in which articulations of religion and indigenous, you can find in the documentary The Seventh Generation on Standing Rock from 2017. It analyzes how you can understand indigenous religious expressions in a demonstration, and if this effects indigenous identity. Some of this study also focuses on if the religious expressions in the film is specific for Standing Rock. This ...
  • Speaking of God in an Age of Science 

   Engel, Torbjørn Wikestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   In this thesis the theological perspective of Arthur R. Peacocke is brought to front. Three distinct chapters examine, explore and expound Peacocke's perspective in different ways, but the whole approach is unified by a chosen meta-perspective, that is Peacocke as a functionalist. This meta-perspective is imagined as a key unlocking some of Peacocke's central concepts, while it also suggests that ...
  • Spiritisme og kristendom: Dødelige fiender eller fortrolige venner? En avhandling med fokus på sogneprest Jakob Jenssen Anderssen 

   Paulsen, Julie Chanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-08)
   Denne avhandlingens fokus er på Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921), sogneprest i Evenes, Ofoten fra 1879 til 1921. Analysen skal ta for seg Anderssen som både sogneprest og spiritist, hvordan og hvorfor han fikk denne interessen og hvordan han utviklet det til å bli en praksis ved siden av sitt yrke som prest. For å sette dette inn i en større samfunnskontekst sammenligner avhandlingen Anderssen ...
  • A study of the Art of Living Foundation 

   Tøllefsen, Inga Bårdsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
   The focus of this thesis is the Art of Living Foundation (AoL), a splinter group from Transcendental Meditation (TM). My primary goal is to present a systematic overview of this large but understudied movement. Over the course of this overview, I examine AoL through a variety of different interpretive frameworks. Throughout the thesis I inspect Art of Living through several different lenses: an ...
  • Stukturelle splittelsesmekanismer i Den læstadianske bevegelse. En Analyse av splittelser i læstadianismen i perioden 1897–1923 

   Skjærgård, Knut Henry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-03)
   Denne avhandlingen bygger på tanken om at de mange splittelser innenfor den læstadianske bevegelsen gjør det nødvendig å spørre om det foreligger spesielle strukturer ved bevegelsen selv, f.eks. dens organisasjon og vekkelsesforkynnelse, som i særlig grad disponerer denne bevegelsen for splittelser. Felles for de mest brukte tilnærmingsmetoder har tidligere vært at man mer har søkt etter enkeltstående ...
  • Vesterøy indremisjonsforening. Grunnleggelse, splittelse og konsolidering i perioden 1869-1876. 

   Kvendseth, Kari Ane Unnisdotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   Mastergradsprosjektet handler om 1800-tallets legmannsbevegelse og vekkelseskristendom på Hvaler i Østfold. I den første delen av oppgaven skildres hovedlinjene i norsk samfunns- og kristenliv på 1800-tallet. Her viser jeg at Norge i løpet av 1800-tallet går fra å være et enhetssamfunn der fantes kun en tillatt religion (statspietismen), til å bli et pluralistisk og mangfoldig samfunn, basert på ...