Now showing items 34-42 of 42

  • Satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur 

   Forsberg, Kim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Denne avhandlingen tar for seg satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur. Fokuset dreier seg rundt hvordan aktører erverver religiøse symboler og terminologi inn i sine musikalske konsepter, og hvordan de selv benytter og forstår denne symbolbruken. Det trekkes paralleller mellom grunnverdier i LaVey-satanisme og Black metal-kultur, med fokus på elementer som individorientering og antikonven ...
  • Se i nåde til meg - syndige menneske : om syndsbekjennelsens plass i liturgien 

   Angell, May Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   ”Syndsbekjennelsen skal ut av gudstjenesten.” Det er et av forslagene fra arbeidet med liturgireform i Den norske kirke. I 2010 skal en gudstjenesteliturgi være ferdig. Kirkens liturgi knytter dagens kirke tilbake til oldkirken ved at flere av leddene har sin opprinnelse der og oppleves som umistelige for kirken. På den andre siden anses det som viktig at liturgien kommuniserer med samtidens mennesker. ...
  • Seiðr : seid, sjamanisme og ergi : en kontekstuell analyse 

   Klokkervoll, Arild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Seid ble i vikingtid og middelalder regnet som den sterkeste og farligste formen for norrøn trolldom. Avhandlingen tar for seg og kombinerer to hovedproblemer som har dominert forskningen på seid: forholdet mellom seid og sjamanisme, og seidmennenes tilknytning til ergi – umandighet og skam. Oppgaven innledes av en gjennomgang av feltets forskningshistorie, og etterfølges av to kapitler der bruken ...
  • The Seventh Generation: Artikulasjoner av religion og urfolk i en dokumentar om Standing Rock. 

   Mortensen, Eimile Jegenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
   This projects focus lies in which articulations of religion and indigenous, you can find in the documentary The Seventh Generation on Standing Rock from 2017. It analyzes how you can understand indigenous religious expressions in a demonstration, and if this effects indigenous identity. Some of this study also focuses on if the religious expressions in the film is specific for Standing Rock. This ...
  • Speaking of God in an Age of Science 

   Engel, Torbjørn Wikestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   In this thesis the theological perspective of Arthur R. Peacocke is brought to front. Three distinct chapters examine, explore and expound Peacocke's perspective in different ways, but the whole approach is unified by a chosen meta-perspective, that is Peacocke as a functionalist. This meta-perspective is imagined as a key unlocking some of Peacocke's central concepts, while it also suggests that ...
  • Spiritisme og kristendom: Dødelige fiender eller fortrolige venner? En avhandling med fokus på sogneprest Jakob Jenssen Anderssen 

   Paulsen, Julie Chanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-08)
   Denne avhandlingens fokus er på Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921), sogneprest i Evenes, Ofoten fra 1879 til 1921. Analysen skal ta for seg Anderssen som både sogneprest og spiritist, hvordan og hvorfor han fikk denne interessen og hvordan han utviklet det til å bli en praksis ved siden av sitt yrke som prest. For å sette dette inn i en større samfunnskontekst sammenligner avhandlingen Anderssen ...
  • A study of the Art of Living Foundation 

   Tøllefsen, Inga Bårdsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
   The focus of this thesis is the Art of Living Foundation (AoL), a splinter group from Transcendental Meditation (TM). My primary goal is to present a systematic overview of this large but understudied movement. Over the course of this overview, I examine AoL through a variety of different interpretive frameworks. Throughout the thesis I inspect Art of Living through several different lenses: an ...
  • Stukturelle splittelsesmekanismer i Den læstadianske bevegelse. En Analyse av splittelser i læstadianismen i perioden 1897–1923 

   Skjærgård, Knut Henry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-03)
   Denne avhandlingen bygger på tanken om at de mange splittelser innenfor den læstadianske bevegelsen gjør det nødvendig å spørre om det foreligger spesielle strukturer ved bevegelsen selv, f.eks. dens organisasjon og vekkelsesforkynnelse, som i særlig grad disponerer denne bevegelsen for splittelser. Felles for de mest brukte tilnærmingsmetoder har tidligere vært at man mer har søkt etter enkeltstående ...
  • Vesterøy indremisjonsforening. Grunnleggelse, splittelse og konsolidering i perioden 1869-1876. 

   Kvendseth, Kari Ane Unnisdotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   Mastergradsprosjektet handler om 1800-tallets legmannsbevegelse og vekkelseskristendom på Hvaler i Østfold. I den første delen av oppgaven skildres hovedlinjene i norsk samfunns- og kristenliv på 1800-tallet. Her viser jeg at Norge i løpet av 1800-tallet går fra å være et enhetssamfunn der fantes kun en tillatt religion (statspietismen), til å bli et pluralistisk og mangfoldig samfunn, basert på ...