Now showing items 1-1 of 1

    • Ritualteori og det moderne : magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual 

      Aanestad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
      Dette er en oppgave om ritualteori. Fokuset vil være på hvordan teoriene fremstiller ritual som studieobjekt, og særlig hvordan de ser på ritualers virkning. Dette er interessant fordi Europas moderne historie er preget av et syn på ritualer som særlig virkningsløse og primitive, og som en motsats til det opplyste samfunnet hvor vitenskap og rasjonalitet rådet. Etterkrigstiden har utfordret mange ...